Skauting v čase obmedzení pohybu a výhľady do budúcnosti

1932

Od oficiálneho pozastavenia pravidelnej a nepravidelnej činnosti Slovenského skautingu ubehol už viac ako týždeň. Situácia sa viac-menej stabilizovala a väčšina oddielov úspešne prešla do rovnakej podoby fungovania ako počas prvej vlny. Pravidelné schôdzky sa presunuli do online priestoru alebo do podoby pútavých pátracích výprav po indíciách realizovaných samostatne alebo s rodinami. Nezaostávajú ani vzdelávacie tímy organizujúce online školenia. Skautská služba chystá obnovenie a výpomoc pri celoplošnom testovaní.    

Od posledných zverejnených pokynov na pozastavenie skautskej činnosti sa zmenilo niekoľko podstatných pravidiel. Okrem pozastavenia pravidelnej a nepravidelnej činnosti kolektívov detí a mládeže pozastavujeme aj stretávanie dospelých dobrovoľníkov.

“Aktuálne nie je možné realizovať pod hlavičkou Slovenského skautingu žiadne stretnutia kolektívov detí a mládeže, tj. skautských družín, oddielov, posádok, výpravy atď. Rovnako odporúčame, aby sa nestretávali ani dospelí dobrovoľníci a všetci naši členovia dodržiavali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a aj vedenia Slovenského skautingu.”

Skautská činnosť z domu a v online priestore

Hlavným poslaním skautingu je prispieť k plnohodnotnému rozvoju detí a mladých ľudí. V našej organizácii získavajú mladí ľudia jedinečné vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré z nich robia lepších ľudí. Na tento vznešený cieľ by sme nemali rezignovať ani teraz, počas pozastavenia pravidelnej a nepravidelnej činnosti. Ostaňme v kontakte s našimi členmi a buďme pre nich vzorom a oporou v zvládaní tejto ťažkej životnej situácie. Pravidelnými online schôdzkami alebo spoločným celodružinovým plnením výzvy udržujme plamienok skautingu, aby po opätovnom obnovení činnosti mohol horieť ešte jasnejším svetlom.

Dobrovoľnícke aktivity a Skautská služba

História ľudstva nám dáva ponaučenie, že prekonanie najťažších skúšok sa skladá rovnako, ako z veľkých činov, tak aj z desiatok a stovák drobných dobrých skutkov. Tie častokrát upadnú do zabudnutia, ale bez nich by sa veľké veci nikdy nestali. Chceli by sme povzbudiť všetkých našich členov, aby sa stali aktívnymi hýbateľmi vo svojich lokálnych komunitách. Išli ostatným vzorom pri dodržiavaní pravidiel. Akokoľvek s nimi môžeme nesúhlasiť a pochybovať o nich, najzákladnejším spôsobom služby v tejto ťažkej situácii je individuálna disciplína a dodržiavanie základných preventívnych opatrení.  Rovnako chceme povzbudiť našich členov, aby sa zaujímali o svoje najbližšie okolie. Boli nápomocní v rodinách, susedských komunitách a spoločenstvách, ktorých sme súčasťou.

Buďme sami k sebe pokorní. Skautky a skauti dokázali počas prvej vlny naozaj veľa a pomohli prekonať Slovensku a jeho obyvateľom najťažšiu krízu za posledných tridsať rokov. Druhá vlna je však iná. Už na veľa miestach v riadení krízových situácií fungujú systémy a procesy prepájajúce profesionálov. Buďme radi, že dobrovoľníkov je treba podstatne menej ako pri prvej vlne a ak si subjekty verejnej správy vyhodnotia našu pomoc za nepotrebnú, tak neodmietli skauting, ale potrebujú iný typ služby, ktorú im my nevieme dať.

Buďme aktívni a sledujme dianie okolo seba. Väčšina samospráv zháňa na celoplošné testovania dobrovoľníkov na organizovanie administratívneho zabezpečenia celej akcie. To je možnosť ako môžeme opäť nastúpiť do služby. Zistite si na stránkach vašej obce, mesta alebo mestskej časti, či hľadajú dobrovoľníkov alebo potrebujú požičať táborový materiál. Určite sa nejedna obec poteší, keď jej skauti pomôžu so zapožičaním veľkých stanových hangárov alebo jedálenskými setmi.

Buďme pripravení na obnovenie činnosti

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí realizujú skauting z domu, v online priestore, či vykonávajú Skautskú službu v teréne. Čas v karanténe využime na prípravu k obnoveniu činnosti. Vzdelávajme sa na online kurzoch, čítajme knihy, píšme články alebo rovno celé knihy. Úzkosť z pozastavenia činnosti a dopadu obmedzení budeme cítiť len do takej miery, ako bude obmedzený náš duch slobody a tvorivosti.