Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k postaveniu dospelých skautov a skautiek

1703

Náčelníctvo Slovenského skautingu (ďalej ako Náčelníctvo) veľmi citlivo vníma potrebu dospelých skautov a skautiek v našej organizácii. Podpora dospelých je neoddeliteľnou súčasťou skautského hnutia už viac ako 100 rokov. Bez vás a vašej služby by naša organizácia nestála na takých pevných základoch. Prežívame veľmi dynamický rok a veľa sa v našich životoch zmenilo. V tých skautských aj osobných. Preto vás chceme uistiť, že v Náčelníctve veľa uvažujeme a zároveň plánujeme, ako podporiť dospelých.

Zriadili sme Kruh starostlivosti o dospelých pod Radou pre rozvoj a komunikáciu. Je to naše vnútorná platforma, ktorá sa bude v najbližších rokoch starať o vás a vaše potreby. Bude monitorovať spokojnosť, prinášať podnety a nápady. V spolupráci s inými radami a komisiami bude pripravovať koncepciu rozvoja dospelých. Veríme, že keď zvládneme nápor koronakrízy, budeme sa môcť naplno venovať téme dospelých a ich postaveniu. Chceme vás aj pozvať do tohto spoločného diela: Ak máte chuť a predstavu, ako veci posunúť, ozvite sa nám.

Zároveň ako Náčelníctvo vidíme potrebu jasne a pravdivo informovať o aktuálnej situácii. Začiatkom tohto roka bola na Ministerstve vnútra SR zaregistrovaná skautská organizácia Dospelí skauti a skautky Slovenska. Ide o samostatnú organizáciu, ktorá by mala mať vlastnú štruktúru, vedenie, členskú základňu, náplň činnosti, ale aj rovnošatu, znak a symboly. Medzi touto organizáciou a Slovenským skautingom aktuálne neprebieha spolupráca. Organizácia Dospelí skauti a skautky Slovenska nie je súčasťou ani nižšou organizačnou zložkou Slovenského skautingu, ale samostatnou organizáciou. Náčelníctvo Slovenského skautingu sa vzhľadom aj na celý vývoj situácie okolo postavenia dospelých rozhodlo venovať úsilie a snahy vlastnému systému podpory dospelých cez Kruh starostlivosti o dospelých. Veríme, že organizácia Dospelí skauti a skautky Slovenska bude vyvíjať svoju vlastnú činnosť a členskú základňu nezávisle na Slovenskom skautingu. Zároveň sme vedenie tejto organizácie vyzvali, aby prípadný záujem či snahu o spájanie komunikovali s vedením Slovenského skautingu, aby sme sa tak obe organizácie vyhli prípadným nedorozumeniam.

Chceme sa poďakovať všetkým našim dospelým členom a členkám za neutíchajúcu pomoc a odhodlanie. Za prácu v oddieloch, zboroch, oblastiach aj na národnej úrovni. Na pozíciách vodkýň, hospodárov, inštruktoriek, predsedov rád, ale aj tej tichej pomoci dobrým slovom a povzbudením.

Náčelníctvo Slovenského skautingu