Reakcia Slovenského skautingu na vyjadrenie prezidenta Slovenského futbalového zväzu

3094

Aktualizované 30.9. 2020 o 21:50. Vedenie Slovenského skautingu je znepokojené spôsobom komunikácie oficiálnych zástupcov Slovenského futbalového zväzu pred médiami. V krízovej komunikácii a lobingu býva skôr zvykom hľadať si spojencov, ako vyhraňovať sa voči iným typom organizácií a ich činnosti.

Slovenský skauting je jedna z najstarších mládežníckych organizácií pôsobiacich na území dnešného Slovenska a bez zbytočného nadnesenia môžeme povedať, že položila základy mimoškolskej práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a občianskej angažovanosti. Dôležitosť pôsobenia skautského hnutia a jeho celospoločenský prínos ukázali skautky a skauti na Slovensku pri zmierňovaní dopadov preventívnych opatrení pri prvej vlne vírusového ochorenia COVID-19. Do Skautskej služby bolo zapojených cez 450 dospelých dobrovoľníkov, ktorí šili rúška, roznášali jedlo, lieky a vypomáhali orgánom verejnej správy pri zvládaní situácie.

Vyjadrenie prezidenta Slovenského futbalového zväzu na margo skautskej činnosti a aktivít našej organizácie vyznieva dehonestujúco. Máme cez 7600 členov, ktorí by radi vykonávali svoje aktivity vo voľnom čase rovnako, ako mladí ľudia, ktorých baví hranie futbalu. Boli by sme oveľa radšej, keby Slovenský futbalový zväz loboval za výnimku pre všetky mimoškolské voľnočasové aktivity detí a mládeže. Činnosť mladých ľudí venujúcich sa skautingu je veľmi pestrá. Mladí ľudia dostávajú v našej organizácii všestranný rozvoj zameraný rovnako ako na fyzickú kondíciu, tak aj hodnotové vzdelávanie. Pre rozšírenie obzoru o skautskej činnosti posielame pánovi Jánovi Kováčikovi balík so skautskými programovými publikáciami a veríme, že tam nájde inšpiráciu pre rozvoj Slovenského futbalového zväzu.

Vyjadrenie prezidenta Slovenského futbalového zväzu, Jána Kováčika, uverejnené 29. septembra 2020 na webovom portáli www.sport.sme.sk

„SFZ a Únia ligových klubov považujú opatrenia za nesprávne, nelogické a diskriminačné. Budeme prvá krajina v Európe, v ktorej sa zakážu futbalové zápasy. Krajiny, ktoré majú oveľa horšiu situáciu s pandémiou koronavírusu hrajú a asi vedia prečo. Nevidíme dôvod, aby štáb a kompetentní ľudia nevnímali futbal a športové hnutie ako súčasť spoločnosti. Nie sme partia skautov, ktorí si idú vo voľnom čase zahrať futbal. Zamestnávame 14 000 ľudí a máme 100-tisíc členov, vnímame toto rozhodnutie ako likvidačné pre slovenský šport,“

Doplnené 30.9. 2020 o 21:50:
Reakcia Slovenského futbalového zväzu