Nový skautský rok znamená nové výzvy a ciele. Nezabúdajte však na oddych

1665
Foto: Vladislav Kakody

S príchodom nového skautského roka prichádza aj nová energia a chuť venovať sa skautingu na “stodvadsať percent”. K tomu, aby sme to ani s dobrovoľníčením neprehnali a nezabúdali na oddych, nás vyzýva aj Náčelník Slovenského skautingu, Peter Linek – Bill. 

Milé skautské sestry a bratia,

prázdniny sa nám pominuli a strávený spoločný čas zreje v nás. Počas dlhej prestávky, kvôli pandémii, sme sa stretávali iba online a aj to len tak sporadicky. Česť výnimkám. A teraz po lete sa nám otvárajú dvere a všetko by sme radi dobehli. Najradšej by sme boli, keby družinovka bola každý deň, výprava, najlepšie trojdňová, každý víkend a vlastne, aby sa skautovať už nikdy neprestalo. Áno. To by sme radi asi všetci. Ale… Je tu veľké “ale”. Keď necháme plamienok vo vetre plápolať, rýchlo zhorí. Tak môžeme dopadnúť aj my. Chceme stihnúť všetko a najlepšie hneď. Skúsme nevyhorieť. Buďme plní očakávaní a poďme do vecí s rozumom. Užívajme si akcie rovnako ako predtým. Nechcime mať zážitkov, dobrodružstiev a výziev hneď plný batoh. Nechajme ich plynúť a dajme do nich naozaj všetko. Do času na prípravu, do realizácie, ale aj do vyhodnotenia. Vráťme sa, načerpávajme a pokračujme. Cesta je stále pred nami. Držím nám palce. 

Peter Linek – Bill