Budúcnosť skautskej služby

1707
skautská služba
Skautská služba: Ušité rúška zbierali a rozvážali v úvode aktivít Skautskej služby medzi ľudí naši skautskí "kuriéri". Foto: Marek Huliak

Život v čase koronavírusu sa pomaly vracia do normálu, opatrenia sa uvoľňujú. Čo to znamená pre skautov a skautky zapojených v Skautskej službe? Dve veci. Dobrý pocit a hrdosť, že ste si vytvorili priestor na dobrovoľníctvo v Skautskej službe a zapojili sa do pomoci tam, kde bola potrebná. Opätovne každému jednému a jednej z vás ďakujeme. Zároveň to znamená otázky, čo so Skautskou službou ďalej – v súčasnosti i v budúcnosti.

Úprimne a otvorene, aj my v Ústrednom koordinačnom tíme Skautskej služby hľadáme odpovede na tieto otázky. Tak ako nikto nevie predpokladať presný vývoj, či prípadnú ďalšiu vlnu pandémie, nevieme ani, ako veľmi a kedy bude skautskú pomoc opäť treba.

Práve preto riešime, ako dať do balansu to, aby sme ako skauti boli k dispozícii podľa aktuálnej situácie, ktorá sa môže ešte meniť, a zároveň, aby sme už mali kapacitu na našu primárnu skautskú činnosť a s ňou spojené bežné činovnícke povinnosti. Snažíme sa sledovať vývoj v iných skautských organizáciách, ako aj zisťovať, aká je situácia a dopyt po našej službe naprieč Slovenskom. Zapojte sa preto do diskusie aj vy, aby sme spoločnými silami prehodnotili ďalší postup i prípadnú budúcnosť Skautskej služby ako pasívnej alebo aktívnej súčasti Slovenského skautingu. Napíšte nám spätnú väzbu a návrhy do tohto formulára.

Od 25. mája nadobúda platnosť Čiastočné obnovenie skautskej skupinovej prezenčnej činnosti. Tešíme sa, že naša činnosť sa pomaly môže vracať do jej pôvodnej formy (hoci družinové aj oddielové aktivity pokračovali vďaka vašej kreativite a odhodlaniu aj počas pandémie online). Mnoho z vás, ktorí ste sa zapojili do Skautskej služby, vediete oddiely, alebo zastávate iné funkcie, netrpezlivo čakalo na tento moment. Je úplne správne, ak vaše aktivity presmerujete tak, aby ste tu opäť naplno dokázali byť pre vašich členov a zabezpečovať primárnu, výchovnú funkciu skautingu. Skautská služba vám bude naďalej vďačná, že ste boli jej súčasťou.

Ak v zbore nezastávate iné funkcie, alebo ak máte aj popri nich stále priestor a možnosti pokračovať v Skautskej službe, tak vás povzbudzujeme pokračovať. Ďakujeme vám za pomoc pre seniorov, vylúčené komunity či pre zdravotníkov. Ak vládzete a vo vašom okolí je stále dopyt po pomoci, pokračujte, je to stále dôležité.

Pokiaľ však vo vašom okolí nepociťujete potrebu Skautskej služby, nemusíte si hľadať nové aktivity. Je úplne v poriadku, ak nás v určitom momente nebude treba. Pretože ideálny stav je, keď už naša pomoc nie je potrebná.

V týchto dňoch sa tiež stretáva Náčelníctvo Slovenského skautingu, aby diskutovalo o pokračovaní v skautskej činnosti, organizovaní táborov, ale aj Skautskej službe. Veríme, že začiatkom júna budeme všetci múdrejší a aj v kontexte ďalšieho vývoja situácie na Slovensku sa opäť ozveme s aktuálnymi informáciami o pokračovaní a ďalších krokoch Skautskej služby. Zároveň, spolu s prieskumom o budúcnosti Skautskej služby, budeme pripravovať sumár toho, čo Skautská služba dosiahla, ako aj manuál, aby sme boli aj naďalej a ešte lepšie pripravení na krízové situácie, ktoré môžu nastať – práve vďaka skúsenostiam zo služby počas pandémie.

Hovorí sa, že život po tomto koronavíruse už nebude rovnaký ako pred ním. Skúsenosť Skautskej služby nám ukázala, ako naplno a promptne sa dá napĺňať skautské heslo Buď pripravený! Uchovajme si cenné skúsenosti, spoločne „vychytajme muchy“, aby sme boli aj v budúcnosti kedykoľvek pripravení pomáhať našej krajine a ľuďom okolo nás.