Čiastočné obnovenie skautskej skupinovej prezenčnej činnosti

3885

20. májom 2020 vstupuje Slovensko do 4. fázy uvoľňovania preventívnych opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. V rámci tejto fázy sa čiastočne uvoľňujú opatrenia hromadných podujatí, ktoré sa týkajú aj činnosti Slovenského skautingu.

Čiastočné obnovenie skautskej skupinovej prezenčnej činnosti nadobúda platnosť v pondelok 25. mája 2020. V tento deň zároveň uverejníme konkrétne usmernenia a opatrenia, ktoré bude potrebné dodržiavať až do odvolania.

Vďaka uvoľňovaniu opatrení na území SR v rámci 4. fázy môžeme postupne, po malých krokoch, opätovne začať s prezenčnými skautskými skupinovými aktivitami. Pozor ale, čiastočné spustenie činnosti budú sprevádzať konkrétne opatrenia a odporúčania vychádzajúce i z usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR: skupinové aktivity (t. j. družinovky, oddielovky…) len v exteriéri; jednodňové výlety bez prespávania; dodržiavanie základných predpisov, ako je prekrytie horných dýchacích ciest; odporúčanie obmedziť pohyb skupiny hromadnou dopravou…

Prosíme, aby ste so skupinovými (prezenčnými) aktivitami počkali do pondelka 25. mája 2020 a zároveň si podrobne prezreli avizované usmernenia k skupinovej (prezenčnej) činnosti. Posledné dva mesiace ukázali, že skauting je v každom z nás a nezmení to ani domáca karanténa a online družinovky. Naopak, sú to časy ako tieto, ktoré nás spájajú ešte viac a posilňujú pomyselné skautské bratstvo a sesterstvo.

Veľkou otázkou posledných týždňov sú aj letné pobytové tábory. Ako už avizoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, letné pobytové podujatia sa budú môcť konať za sprísnených opatrení. Tieto opatrenia k dnešnému dňu nie sú zverejnené, očakávame ich zverejnenie v najbližších týždňoch. Následne vás o nich budeme informovať. Preto odporúčame pripravovať letné tábory, určite ale s vedomím, že ich samotná realizácia bude sprevádzaná viacerými opatreniami (hygienické opatrenia, max. počet účastníkov…).

Na záver by sme radi z tohto miesta vyzvali všetkých našich činovníkov i členov SLSK k zodpovednému správaniu sa voči sebe i voči druhým. Vírusové ochorenie a hrozba nákazy vírusom COVID-19 sú stále aktuálne, preto je dôležité zostať obozretným a prísne dodržiavať všetky opatrenia dané inštitúciami SR.

Ďakujeme. Veľmi si vážime váš zodpovedný prístup a sme radi, že sa na vás môžeme spoľahnúť i v takýchto nečakaných a neľahkých časoch.

Náčelníctvo Slovenského skautingu