Skautská služba pomáha už mesiac!

2749
Skautská služba pomáha už mesiac.
Zo skautov v Žilinskej skautskej oblasti sa stali krajčíri, kuriéri, nakupujú, sú internetoví experti. Z dobrého srdca a naplneného skladu požičiavajú vybavenie. Foto: Skautská služba

Ani sme sa nenazdali a už ubehol mesiac aktívneho fungovania Skautskej služby. Po celom Slovensku v každej skautskej oblasti sa aktívne zapája vyše 420 skautov. Mnohí ste si mohli všimnúť, že v každej dedine či meste sa venujú iným aktivitám v rámci pomoci druhým. Priblížime vám každú iniciatívu v oblastiach od východu až po západ a jej výsledky.

Východoslovenská skautská oblasť je v pohotovosti

Skauting doma momentálne nie je len prostredníctvom virtuálnych družinoviek a plnením si interných výziev v čase pandémie. Je to aj lokálna pomoc v  malom, s nesmiernym dosahom. V rámci #skautskasluzba sa skauti v okresných mestách východného Slovenska zmobilizovali a zorganizovali pomoc miestnym obyvateľom.

V Košiciach, Prešove či Bardejove skauti šijú rúška a putujú hlavne seniorom v rámci domovov sociálnych služieb či hospicov. Pomoc je aj so zabezpečením nákupu základných potravín či dovozom stravy seniorom so zníženou pohyblivosťou. Pracuje sa ale ďalej…

Dobrovoľníci medzi sebou komunikujú na dennej báze a tak je schopnosť reagovať mimoriadne vysoká , ako v organizovaní práce dobrovoľníkov tak aj v adresovaní pomoci jednotlivcom či iným organizáciám.

Odkaz: Byť pripraveným už dlho nebolo tak dôležité. Buďme všetci pripravení zvládnuť túto výzvu v zdraví.

Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba pomáha už mesiac.

Nápomocná Podtatranská skautská oblasť

Skauti a skautky z piatich zborov sa vo svojich miestach pôsobenia snažia byť nápomocní, kde sa len dá – najväčšiu potrebu zatiaľ strediská pomoci, zdravotnícke inštitúcie či karanténne centrá prejavujú najmä o šité rúška – tých sa zatiaľ z rúk spišskonovoveských, popradských a hôrkovských skautov rozdalo vyše 500 kusov, činnosť bratov a sestier zo 75. zboru si dokonca pred pár dňami zobrala na mušku aj RTVS pri odovzdávaní rúšok primátorovi mesta.

Okrem toho funguje v Kežmarku, Hôrke či Spišskej Novej Vsi aj roznášanie obedov, nakupovanie liekov a potravín pre seniorov, u ktorých je izolácia základným krokom k ochrane. Neoceniteľná je však aj drobnejšia práca dobrovoľníkov v obciach, kde sa skauti v menších komunitách angažujú v pomoci núdznym – mladší v prácach z domova, starší aj v tých terénnych. Poslednou výzvou, ktorá sa vyskytla, je pomoc pre Slovenský červený kríž – do karantény v Tatranskej Lomnici, kde budú umiestnení hostia zo zahraničia a momentálne sa hľadajú dobrovoľníci, ochotní v tejto situácii napomôcť.

Odkaz: Pre nás, skautov, toto obdobie prináša hlavne veľkú a neobvyklú výzvu na napĺňanie našich hesiel – byť vždy pripravený a slúžiť. Po celom Slovensku sa skauti postavili vírusu v spoločnej iniciatíve „Skautská služba“, zameranej na pomoc občanom v čase pandémie a naša oblasť nie je výnimkou.

Skauti zo Spišskej Novej Vsi nečakajú a pomáhajú

Skauting v Spišskej Novej Vsi bol obnovený na jeseň roku 1992 br. Hakim (vdp. Anton Horník). Z predošlého obdobia máme len útržkovité správy o existencii skautingu v našom meste. Z 30-tych rokov sa nám zachovala „Kronika 2. oddielu S.J.S. R.Č.S. v Spišskej Novej Vsi“ a taktiež zápisnice z obdobia od 5.8.1935 do 8.8.1936 od 1. oddielu skautiek „Junaček“. O existencii skautov po vojne a v rokoch uvoľnenia (1968 – 69) vieme len z ústneho podania.zborV školskom roku 1992 – 93 bol založený prvý skautský oddiel po rokoch, kedy bol skauting zakázaný na celom území vtedajšej ČSSR a v lete 1993, v termíne 26. júla až 9. augusta, bol prvý skautský tábor neďaleko obce Brutovce v lokalite Pod Orlovcom.viac na webe: https://www.75zbor.sk/75-zbor/historia-zboru/

Uverejnil používateľ Spišská Nová Ves Nedeľa 12. apríla 2020

Skautská služba pomáha už mesiac.

V každom kúte kraja pomáha Žilinská skautská oblasť

Zo skautov v Žilinskej skautskej oblasti (ŽSO) sa stali krajčíri, kuriéri, nakupujú, sú internetoví experti. Z dobrého srdca a naplneného skladu požičiavajú vybavenie.

V Trstenej šijú odušu, rúška venovali napríklad do nemocnice alebo komunitnému centru Sinaj. Taktiež nemocnici požičali svoje stany. V Dolnom Kubíne spolupracujú s mestským úradom, robia donášky obedov pre dôchodcov. A aj tu šijú rúška. V Ružomberku šijú ako draci! Rúška putovali na veľa miest. Tešia sa z nich na oddelení vnútorného lekárstva. Mestu odovzdali 550 rúšok, a to ich bude ďalej rozdávať ľudom, ktorí to najviac potrebujú. Ďalších 100 išlo na faru. V Martine sa šili rúška pre nemocnicu. V Žiline v spolupráci so skautským bratom, poslancom Richťom, zabezpečujú logistiku materiálu pre dobrovoľnícke krajčírky po celom meste. Mesto zabezpečí materiál, dobrovoľníci ho rozvezú a následne zbierajú vyrobené rúška. Už ich takto zabezpečili viac ako 13 500 kusov. Mesto ich ďalej odovzdáva, kam je to potrebné. Momentálne rozbiehajú spoluprácu s Katolíckou charitou a čoskoro sa spustia nákupy pre seniorov.

V Dolnej Tižine a Stráži spolupracujú skauti s obcou, pomáhajú taktiež s nákupmi potravín a liekov. Zatvorené kostoly nerobia skautom zo ŽSO problém. Pomáhajú totiž so streamovaním sv. omší z Dolnej Tižiny a zo Žiliny-Soliniek.

Z celej oblasti pomáha dohromady už viac ako 70 skautských dobrovoľníkov!

Odkaz: V skautskej službe máme 3 v 1. Sme pripravení, slúžime a plníme si povinnosť voči vlasti!

Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba pomáha. Skautská služba.

Stredoslovenská skautská oblasť začala ako prvá

Ako prví začali s pomocou a celkovo so službou druhým skauti z Banskej Bystrice. Neskôr v celej Stredoslovenskej Skautskej oblasti skauti (SSO) zmobilizovali sily a spolu sa snažia pomáhať. Šitie rúšok sa začalo v Bystrici a do dnešného dňa sa podarilo rozniesť vyše 367 ks na miesta,  kde sú najviac potrebné. V Lučenci to je vyše 180 ks, v Detve 60 ks a vo Zvolene 43 ks. Bystrica má svojich skautov aj ako dobrovoľníkov v teréne a to najmä pri roznášaní nákupov pre dôchodcov, zvyšné menšie mestá čakajú, pripravené pomôcť. Odhliadnuc od aktivít, do ktorých sa skauti priamo zapojili, sú v celej SSO skauti pripravení poskytnúť materiál ako sú hangáre alebo pivné stoly.

Odkaz: Pripravení pomáhať vždy!

Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba.

V Nitrianskej skautskej oblasti kniežaťa Pribinu sa skauti a skautky začali angažovať lokálne

Zaujímať sa o svoje okolie a angažovať sa v pomoci počas epidémie koronavírusu sa začali z nitrianskej skautskej oblasti ešte pred oficiálnym zahájením Skautskej služby, ktorá teraz v oblasti združuje necelé tri desiatky skautských dobrovoľníkov. Spočiatku bolo kľúčovou a veľmi potrebnou službou zabezpečiť šitie rúšok a ich následnú distribúciu medzi obyvateľov. Šikovné ruky skautiek strihali látky a šili rúška. A vymieňali si medzi sebou tipy a skúsenosti ako túto činnosť zvládnuť čo najefektívnejšie tak, aby boli rúška kvalitné a zároveň z dostupných materiálov.

Distribúcia 45. zboru Posledného spojenectva fungovala cez miestnu lekáreň, čo uľahčilo ďalší rozvoz rúšok a zisťovanie cieľových skupín, ktoré ich vyžadujú. Tak sa rúška dostali napr. k predavačkám, seniorom, deťom, do nemocnice či kňazom. Značný počet rúšok sme poskytli aj pre účely Diecéznej charity v Nitre, ktorá ich ďalej rozdala aj ľudom bez domova. Pre charitu šijú aj naďalej. Spolu šikovné skautky ušili a odovzdali v oblasti cez 800 kusov ochranných látkových rúšok. Samozrejme, pomáha sa aj s občasnými nákupmi pre ľudí, ktorí sa na skautov obrátili cez známych, alebo ich poznajú z blízkeho okolia a ponúkli im takúto službu. Patrí medzi ne aj venčenie. Ďalšou nemenej dôležitou činnosťou dobrovoľníkov je šírenie osvety a overených informácií do svojho bezprostredného okolia, či sa už jedná o spôsob nosenia rúšok, bezpečného nakupovania či dodržiavania vládnych nariadení.

Odkaz: Veríme, že ak sa každý z nás bude správať zodpovedne a v rámci svojich možností poskytne pomoc tam, kde je potrebné, bude svojím vlastným príkladom inšpiráciou pre ostatných a tak pomôže k zvládnutiu tejto situácie.

Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba pomáha.

Zbory zo Západoslovenskej skautskej oblasti podávajú pomocnú ruku

Skautské družiny a zbory v Západoslovenskej skautskej oblasti (ZSSO) ponúkli pomocnú ruku hneď od začiatku trvania aktuálneho výnimočného stavu v krajine. Iniciatívne oslovili zástupcov miest a obcí. No a hoci viacerí z nich odpovedali, že situáciu zvládajú riešiť vo vlastnej réžii (mesto Trenčín má napríklad vlastnú databázu dobrovoľníkov), našli sa samozrejme aj takí, ktorí o pomoc prejavili záujem. Skauti v Seredi spolupracujú s miestnou charitou. Šijú rúška a tie následne distribuujú, kam treba. O čosi nižšie po prúde Váhu, v Šali, novopečený skautský zbor pomáha nielen s rúškami, ale aj s nákupmi v malom. Trenčianska nemocnica je vďaka skautom bohatšia o 350 kusov rúšok. Ďalších 40 rúšok bolo zase odovzdaných do zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom. A samozrejme, že nezaháľajú ani skautky-medičky z našej oblasti. Tie vypomáhajú v Trnavskej nemocnici, teda na mieste, kde by sa určite nestratila aj ďalšia pomocná ruka nad súčasný stav.

Odkaz: Ak rozmýšľaš ako začať, začni konať. Buď vždy pripravený pomôcť.

Skautská služba. Skautská.

V Bratislavskej skautskej oblasti sa zapája každé mesto

Bratislavská skautská oblasť (BSO) je rozlohovo malá, ale na počet obyvateľov a infikovaných osôb „bohatá“ oblasť, ktorá prekročila už stovku dobrovoľníkov. Tí sú aktívni v každej mestskej časti, ale aj v okolitých dedinách a mestách. V Senci sa rozbehli skauti v spolupráci s mestom a s organizáciou Tenenet do výpomoci seniorom a dodaním letákov a info-novín do schránok všetkých obyvateľov mesta. Miestni rangeri začnú v dohľadnej dobe s doučovaním detí zo znevýhodnených rodín. V Pezinku sa skauti spojili s mestom a pomáhali k lepšej informovanosti obyvateľov mesta a distribuovali všetky potrebné rúška seniorom po celom meste. Ich prácu v teréne zaznamenala aj TV Lux.

Priamo v Bratislave spolupracujú skautskí dobrovoľníci s mestom a inými organizáciami. Rozbehli sa nákupy pre seniorov a pre onkologických pacientov, s Maltézskym rádom pomoci chodia roveri roznášať obedy k seniorom domov ale aj vydávať obedy ľuďom bez domova. Podaktorí sa zapojili aj do vydávania jedla s organizáciami Depaul či Vagus. Šitie rúšok bola aktivita, ktorá mala pokrytie od začiatku Skautskej služby. V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom sa ušilo a rozdalo vyše 800 rúšok v celej oblasti. Všetci pokračujú v šití aj naďalej.

Odkaz: Roverské heslo: Slúžim! Je teraz na správnom mieste.

SKAUTI POMÁHAJÚ

Skauti nás inšpirujú… Celé Krátke správy si môžete pozrieť tu https://www.tvlux.sk/archiv/play/23277.

Uverejnil používateľ TV LUX Piatok 17. apríla 2020

Skautská služba. Skautská služba pomáha už mesiac. Skautská služba pomáha už mesiac.

Chceme sa poďakovať každému dobrovoľníkovi, ktorý sa zapojil do Skautskej služby a venuje svoj čas druhým aj napriek ťažkej situácii, akou je táto epidémia. Veríme, že sa všetko zlepší a núdznych bude len menej a menej.

Stále sa dá zapojiť do našej iniciatívy a tak pomôcť okoliu v ktoromkoľvek kúte Slovenska. Prihlásiť sa môžeš tu.

Kontakty na koordinátorov zo skautských oblastí

  • Východoslovenská skautská oblasť – henrichsorger@gmail.com
  • Podtatranská skautská oblasť – dgalcik56@gmail.com
  • Žilinská skautská oblasť – marhuliak@gmail.com
  • Stredoslovenská skautská oblasť – alzbetabambi@gmail.com
  • Nitrianska skautská oblasť kniežaťa Pribinu – marika.bridova@gmail.com
  • Západoslovenská skautská oblasť – zahradnik.m@gmail.com
  • Bratislavská skautská oblasť – rado@bso.skauting.sk

Zistite viac

Kolektívny autor: oblastní redaktori
Foto: Vladimír Ambróz, Jednotlivé skautské oblasti, Miroslava Petrášová