Dva týždne Skautskej služby a pomoci blížnym

2333
skautská služba
Banskobystrickí skauti roznášajú ochranné rúška. Foto: Peter Coch

Dnes čelíme najväčšiemu stavu ohrozenia našej spoločnosti od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Solidarita, pomoc blížnym a služba vlasti sú hodnoty, ktoré sú hlboko zakorenené v skautských princípoch, sľube a metóde. Aj preto sme cítili potrebu prispieť k spomaleniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľov prekonať toto náročné obdobie.  

Na náborovú výzvu do Skautskej služby reagovalo už takmer 400 skautiek a skautov. V absolútnych číslach to znamená, že pomáha takmer každý štvrtý dospelý člen. Je to neuveriteľné číslo, v ktoré sme pri jej rozbehu ani nedúfali. Okrem toho vieme, že kopec ľudí pomáha bez toho, aby sa niekde registrovali. Pri vzniku tejto iniciatívy sme si povedal, že v prvom rade rozšírime a podporíme činnosť iných mimovládnych organizácií a subjektov verejnej správy. Ak už nebudeme vedieť nájsť partnerov, začneme realizovať vlastné aktivity a poskytovať individuálnu pomoc jednotlivcom.

Aktivity Skautskej služby sa rozčlenili na dve základné skupiny. Podporná činnosť v zázemí, ktorej súčasťou je napríklad šitie rúšok, zbieranie materiálu, príprava informačných kampaní, grafické práce a komunikácia s médiami. Bez všetkých týchto aktivít by Skautská služba neexistovala a nevedela by plniť svoje poslanie.

Druhou skupinou aktivít je priama terénna práca. Skautky a skauti pomáhajú s roznášaním obedov pre seniorov, v niektorých mestách s nákupmi. V Trstenej postavili hangár pri nemocnici, roznášajú informačné letáky o ochrane pred nákazou, lebo nie všetky skupiny obyvateľov nájdu základné informácie na internete.

Zapojených členov a aktivít je naozaj veľa a môžeme byť na seba hrdí. Organizovaním pomoci v takejto rozsiahlej forme, sme ako organizácia dospeli. Som rád, že práve v stave najväčšej núdze sa zo všetkých sľubov vyrieknutých v detstve pri táborových ohňoch stávajú skutky dospelých aktívnych občanov „pomáhajúcich v každom čase svojim blížnym“.