Povzbudenie v čase krízy

2180
Náčelníctvo Slovenského skautingu, Banská Bystrica, október 2017. Foto: Marián Suvák

Prežívame náročné dni a naša krajina je pod tlakom veľkej pandemickej krízy. Správy o nových prípadoch ochorenia covid-19, enormný stres a strach, ktorý sa šíri medzi obyvateľmi, a nie príliš optimistické výhľady do budúcnosti dokážu narušiť vnútornú rovnováhu a obrať o odvahu. Ako Náčelníctvo Slovenského skautingu vás preto chceme povzbudiť. Zachovajme si odvahu a úsmev na perách a v srdci. Naša bežná činnosť, tábory, výlety a výpravy, získavanie odboriek a výziev nás pripravili aj na túto situáciu. Sme pripravení! Teraz dokážeme čerpať zo svojich vedomosti i skúsenosti a takto pomôcť spoločnosti aj najzraniteľnejším v našom okolí. Pomôžme, kde sa dá, a priložme ruku k dielu.

V malom alebo vo veľkom – buďme žiarivými príkladmi ochoty a povzbudenia. Vznikla výborná iniciatíva Skautská služba a #skautujemdoma. Koordinátorky a koordinátori na všetkých úrovniach už rozbehli konkrétnu pomoc.  Zapojilo sa viac ako 250 dobrovoľníkov zo všetkých kútov Slovenska. Denne môžeme počuť a dočítať sa, ako jednotlivé zbory a oblasti roznášajú jedlo seniorom, zbierajú ešusy pre ľudí v núdzi, požičiavajú stany a materiál, vo veľkom šijú ochranné rúška pre zdravotníkov. Aj naši mladší skauti a skautky pomáhajú – mnohí sa zapojili do výzvy Antivírus a sú príkladom zodpovedného správania, denne povzbudzujú tých, ktorí to potrebujú. Často sú to naši najstarší, pre ktorých milé slovo, záujem a povzbudenie dokáže byť vzpruhou. Zároveň chceme ako Náčelníctvo povzbudiť našich najstarších členov, aby sa chránili a prečkali tieto ťažké dni v zdraví. Vašu múdrosť, silu a rady budeme ešte potrebovať, keď sa opäť bude rozbiehať skautská činnosť. My všetci takto máme svoje miesto v tejto mozaike služby a pomoci.

Aktuálna situácia nás núti byť kreatívnymi. Družinovky sa hromadne robia vo virtuálnom priestore. Za krátky čas sa vytvorili zberníky aktivít a nápadov na činnosť. Mnohí prichádzajú s originálnymi nápadmi na videá a live-stream. Môže sa to zdať veľmi vzdialené, ale táto kríza raz skončí. Nevieme síce povedať kedy, avšak keď ten čas nastane, veríme, že vyjdeme z toho nakoniec posilnení. Budeme mať skúsenosť, že dokážeme zvládnuť veľké krízy. Naša činnosť sa v konečnom dôsledku obohatí o mnoho nových a zaujímavých prístupov a hier. Napríklad ak príde chrípková epidémia na budúci rok, radcovia budú vedieť okamžite zorganizovať družinovku na diaľku. V dňoch, ktoré prídu po kríze, bude naša skautská odhodlanosť opäť potrebná. Bude treba pomôcť obnoviť kultúrny a občiansky život. Zmysluplne naplniť činnosť pre mládež a vzdelávať budúcich radcov, lídrov a vodcov.

Smelo pokračujme v pomáhaní! Kríza ešte nejaký čas síce potrvá, ale my skauti sme bežci na dlhé trate. Naša dlhoročná kvalitná činnosť je toho dôkazom. Preto, keď opadne prvotné nadšenie a koniec krízy bude ešte ďaleko, zachovajme si odhodlanosť a povzbudzujme sa navzájom. To budú dni, keď nás bude najviac treba.

Chceme sa vám na záver poďakovať za službu, ktorú robíte. Za čas a energiu, ktorú nezištne vkladáte do druhých. Sme hrdí a naplnení radosťou, že máme takých skvelých členov a členky našej organizácie. Ďakujeme!

Náčelníctvo Slovenského skautingu