Vieme, kto sú Skauti roka 2019

1820

Ocenenie Skaut roka udeľujeme každý rok v štyroch kategóriách, ktorými sú vodkyňa a vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia rozhoduje hlasovaním Náčelníctvo Slovenského skautingu, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu. Aj tento rok máme štyroch ocenených.

V kategórii vodkyňa roka 2019 získala ocenenie Veronika Slobodníková z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových z Kežmarku. Ako vodca roka 2019 získal najviac hlasov Štefan Dudák – Kosťo zo 54. zboru Posledného spojenectva z Banskej Štiavnice. Za radkyňu roka 2019 bola zvolená Mária Gymerská – Líška zo 70. zboru Bizón víťazí z Bratislavy. Radcom roka 2019 sa stal Jakub Dzurňák – Dzurky z 64. zboru Štefana Kluberta z Levoče.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.