Skauti pomáhajú s údržbou židovských cintorínov

1954
Fotografia: Podtatranská skautská oblasť

27. január je Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Skauti však nielen spomínajú, ale hlavne pomáhajú. Členovia našej organizácie pomohli a stále pomáhajú zveľaďovať židovské cintoríny. Pri tejto príležitosti vám prinášame poďakovanie pána Petra Wernera zo židovskej náboženskej obce Bratislava.

„Súčasťou histórie židovskej komunity na Slovensku sú židovské cintoríny. Patria často k posledným pamiatkam po komunite, ktorá významnou mierou prispievala k rozvoju Slovenska po hospodárskej či kultúrnej stránke. Židovská komunita tvorila pred druhou svetovou vojnou takmer 6 % všetkého obyvateľstva. Deportácie do vyhladzovacích táborov v rokoch 1942 – 1945  znamenali nepredstaviteľné straty na životoch a zánik židovských komunít vo veľkej časti obcí a miest Slovenska. Nástup komunistického režimu, ako aj vznik štátu Izrael, znamenal emigráciu veľkej časti tých Židov, ktorí unikli nacistickej zlovôli.

Cintoríny sú v judaizme najsvätejšími miestami a nesmú sa likvidovať. Holokaust zanechal hlbokú ranu nielen na životoch, ale aj na hmotných pamiatkach židovskej komunity. V slovenských mestách a obciach sa v dôsledku holokaustu nachádzajú stovky cintorínov, o ktoré sa nemá kto starať.

Fotografia: Podtatranská skautská oblasť

Je potešujúce, že miesta, ktoré sú zarastené a nejako nezapadajú do koloritu krajiny, si všímajú skauti. Sú  to často židovské cintoríny, ktoré zarástli náletovými drevinami a kríkmi. Príroda je silná a podpisuje sa na neutešenom stave náhrobkov. Tí, ktorí prichádzajú na pietne miesta židovských cintorínov sa presviedčajú, že v mnohých prípadoch ležia náhrobné kamene pováľané ako dôsledok nekultúrnosti a vandalizmu ľudí, ktorým pamiatka mŕtvych nie je svätá.

Vďaka patrí všetkým tým, ktorých takýto stav nenechal nečinnými a pustili sa do práce. Na Slovensku je už niekoľko cintorínov, ktoré skauti vyčistili a starajú sa o ne. Príkladom môže byť skautský oddiel Korčín, ktorý sa už v roku 2006 začal venovať údržbe židovského cintorína vo Zvolenskej Slatine. Vyrezali náletové dreviny, dali do poriadku okolie, osadili lavičky a postavili múr po obvode cintorína. Okoloidúci si všimne aj informačnú tabuľu, ktorou symbolicky vzdali úctu rodinám, ktoré kedysi žili vo Zvolenskej Slatine a v blízkom okolí.

Aj keď táto práca nie je ukončená podľa všetkých predsavzatí skautov, už teraz je cintorín dôstojným miestom. Je miestom piety k tým, ktorí sú na cintoríne pochovaní.

Aj v Podolínci pomáhali skauti vytrhnúť cintorín z náručia prírody. Pred začiatkom prác sa pomedzi kriaky ledva dalo preliezť. Skauti zo zboru E. Korponaya sa pustili do práce a očistili plochu cintorína od náletových drevín. Obraz, ktorý sa naskytne v súčasnosti návštevníkovi cintorína nie je najlepší. Mnohé náhrobné kamene sú síce zvalené a žiaľ aj rozbité. Je však nádej, že sa dajú do stavu, ktorý si zaslúži každý cintorín. Aj keď to bude stáť ešte veľa námahy a energie.

Fotografia: Podtatranská skautská oblasť

Veľká vďaka patrí aj zboru Biele vrany z Košíc. Skautky v tomto prípade prišli do Dobšinej a museli sa boriť s podobnými problémami ako na ostatných miestach. Bolo potrebné odstrániť náletové dreviny a kry, najmä liesky. Po ich odstránení ešte kosiť a plieť trávu a ďalšie rastliny.

Židovské cintoríny potrebujú pomoc, aby boli zachránené. Sú často nielen poslednou pamiatkou po židovskej komunite, ale sú aj miestom poznania. Miestom, na ktorom sa dá spoznávať židovská kultúra, spoznávať nepoznané a židia so svojou históriou, kultúrou a zvykmi predstavujú pre mnohých ľudí stále niečo tabuizované. Aj história holokaustu je nepoznaná kapitola dejín. Na týchto miestach sa dá zastaviť a popremýšľať, kam sa stratili ľudia, ktorí by sa o hroby mohli starať. A to si asi uvedomili všetci tí skauti, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli k zachovaniu toho, čo ešte zostalo. Všetkým patrí veľká úcta a ohromná vďaka.

Poznámka: Židovské cintoríny sú väčšinou v majetku Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO) ako nasledovníka po zaniknutých židovských obciach. Na Slovensku je viac ako 830 cintorínov. Finančné prostriedky umožňujú údržbu približne 80 cintorínov.“

Autor textu: Peter Werner, Židovská náboženská obec Bratislava