Občianska participácia v medziach Internej smernice

1643

Náčelníctvo SLSK schválilo internú smernicu: Zapájanie sa nižších organizačných zložiek a členov SLSK do občianskych iniciatív. Ako už jej názov napovedá, obsahom sú základné zásady a postup v prípade zapájania sa do rôznych občianskych iniciatív: pochody, kampane, protesty…

Skauting ako hnutie už svojím poslaním nás vedie k tomu, aby sme v rámci komunity i spoločnosti, v ktorej žijeme a vykonávame svoju činnosť, smerovali k aktívnej občianskej participácii. Táto smernica sa tak stáva sprievodcom v prípade, že sa chcete zapojiť do občianskej iniciatívy, či už ako organizátor, spoluorganizátor, zbor či jednotlivec.

  • Znenie Internej smernice si môžete prečítať tu