Deň zamyslenia 2020

2671

Blíži sa nám koniec roka a pomaly s ním aj narodeniny Badena-Powella a Olave Baden-Powellovej. Rovnako ako posledné roky, aj teraz ťa pozývame osláviť ich 22.2. spolu so všetkými skautmi, a hlavne skautkami z celého sveta. Dievčatá z WAGGGS-u pri tejto príležitosti pripravili špeciálny program, ktorý môže teba a tvoj oddiel posunúť o ďalší krok vpred. Ale poďme si najskôr čo to povedať o samotnej myšlienke Svetového dňa  a neskôr aj niečo k tohtoročnej téme. 

Idea Dňa zamyslenia

Dievčenský skauting vidí hodnotu a rešpektuje každú osobu pre to, kým je, bez ohľadu na rasu, národnosť, etnikum, náboženstvo, vek, schopnosti, vzhľad, pohlavie, identitu alebo skúsenosti. Rovnakému zmýšľaniu sa snaží priučiť aj nás. Bez predsudkov prijímať ostatných. Rovnako sa WAGGGS snaží otvorene rozprávať o problémoch dievčat a mladých žien v tomto svete. A práve toto bolo hlavnou myšlienkou pre vznik Dňa zamyslenia.

V roku 1962 na 4. celosvetovej WAGGGS konferencií v USA sa mladé vodkyne zhodli na myšlienke špeciálneho dňa oslavy nášho sesterstva, kedy sa všetky skautky po celom svete zjednotia, budú myslieť na ostatné a vyjadria si vzájomnú vďaku a úctu. Táto oslava sa koná viacerými formami. Jednou z nich je rozoberanie témy, ktorá je zvolená v daný rok a ovplyvňuje celý svet. Posledné roky sa Svetový deň zamyslenia zaoberal týmito 3 témy:

  • líderstvo,
  • budovanie mieru,
  • diverzita, rovnosť a začlenenie.

Aj tento rok sa pokračuje v rozvíjaní myšlienky diverzity, rovnosti a začlenenia pod názvom Živé vlákna. Skrze túto tému môžeme objaviť pestrosť skautingu celého sveta. Pod rovnomenným názvom WAGGGS pripravil súbor aktivít a úloh, ktoré pomáhajú globálne chápať, objavovať a aplikovať problematiku týkajúcu sa trojice hlavných myšlienok zvolených pre Deň zamyslenia 2020 do bežného života. Poďme sa teda o čosi bližšie pozrieť na tento program.

Živé vlákna

Živé vlákna predstavujú každého z nás. Nosnou myšlienkou tohto roku je výrok od Mayi Anglou, americkej poetky, speváčky a aktivistky za ľudské práva, ktorý znie: „We should all know, that diversity makes for a rich tapestry, and we must understand that all the treaths in tapestry are equal in value, no matter in colour.“  Táto myšlienka sa snaží poukázať na to, že i keď sme všetci vo svete i v našej skautskej organizácií rozdielni, každý z nás má rovnakú hodnotu bez ohľadu na získané vzdelanie, pôvod, pohlavie, alebo čokoľvek iné.

Živé vlákna, ako pripravovaná aktivita, bude pre tvoj oddiel a zbor pripravená na stránke www.skaut.sk od januára. Povzbudzujeme ťa, aby si zorganizoval špeciálnu družinovku, oddielovku alebo spoločnú prespávačku (keďže tohtoročný Deň zamyslenia vychádza na sobotu), na ktorej sa spoločne s tisíckami ďalších skautov z celého sveta, budeme zaoberať práve Živými vláknami. Spoločne  si prejdeme cez tri hlavné témy, ktorými sú:

  • rozdielnosť
  • spravodlivosť,
  • začlenenie.

Celý program sa považuje za splnený, keď prejdete aspoň jednou vami zvolenou aktivitou z každej oblasti a následne zhodnotíte prínos aktivity do bežného každodenného života. Ako odmenou vám budú vlákna získané z každej z úloh, z ktorých si môžete spoločne spraviť náramky, a samozrejme, nášivka, ktorú WAGGGS opäť pri príležitosti Dňa zamyslenia pripravila. Stačí si len stiahnuť PDF program, vopred si ho prečítať a následne vybrať aktivitu, ktorá ti je najsympatickejšia. Pripraviť si k nej pár potrebných vecí a hor sa do plnenia úloh.

Fond Svetového dňa zamyslenia

Ďalšou formou akou sa oslavuje tento sviatok je Fond Svetového dňa zamyslenia. Čo to je, ako funguje a ako ho môžeš podporiť?

Tradícia vznikla v roku 1932, kedy lady Olawe Baden-Powel napísala všetkým skautkám list s výzvou darovať jeden cent na rozvoj hnutia Dievčenského skautingu s myšlienkou: „Jedna minca neznamená až tak veľa, no pokiaľ ich bude 10 miliónov, môžu pomôcť našej organizácií rásť po celom svete.“ Aj súčasná myšlienka tohto fondu známeho pod názvom WAGGGS´World Thinking Day Fund, je rovnaká. Pomôcť hnutiu dievčenského skautingu rásť a tým meniť životy druhým. Podporované projekty sú vybraté z celého sveta organizáciou WAGGGS. Prioritne sú zamerané na podporu a rozvoj dievčat a mladých žien hlavne v rozvojových krajinách.

Pozývame ťa aj do takejto formy osláv Dňa zamyslenia. Nižšie nájdeš QR kód, skrze ktorého sa môžeš dostať na oficiálnu stránku WAGGGSu a tam podporiť projekty, ktoré menia životy k lepšiemu.

Ďalšie formy osláv

Tento deň môžeš osláviť aj úplne iným spôsobom. Či už usporiadaním oslavy pre Bí-Pího a Olawe, samozrejme aj s tortou. Alebo špeciálnym výstupom na najbližší kopec, hrad, hrebeň…. Môžeš ísť dobrovoľníčiť a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Skrátka, spôsobov je mnoho a my budeme radi, ak nám pošleš fotku a napíšeš pár viet o vašom spôsobe pripomenutia si Dňa zamyslenia, aby sme mohli aj vďaka tebe do ďalších rokov inšpirovať ostatných. Fotky môžeš posielať mailom na international@skauting.sk alebo len pridať na Facebook či Instagram pod hashtagom #DenZamyslenia2020.

Veríme teda, že si sa rozhodol oslavovať spolu s nami a svojimi skautskými bratmi a sestrami z celého sveta Svetový deň zamyslenia 2020 a tak urobiť svet okolo seba zas o kus lepším. Veď ako povedal Bí-Pí v svojom Poslednom odkaze pre nás, skautov: „Pokúsme sa zanechať tento svet o trochu lepším ako bol, keď sme doň prišli.“