Medzinárodný deň dobrovoľníctva a pocta skautskej službe

1853

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň dobrovoľníctva. Služba a pomoc blížnym bola od začiatkov skautského hnutia jedným z hlavných nástrojov organizácie pri jej budovaní. Celé medzinárodné skautské hnutie stojí na pravidelnej mravenčej práci dobrovoľníkov. Tých, ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu mladších skautov, ale aj tých, ktorí zabezpečujú chod organizácie.

Vďaka novelizácii zákona o Podpore práce s mládežou si môžeme započítavať do spolufinancovania veľkých projektov dobrovoľnícku prácu vykonávanú našimi dobrovoľníkmi. Aká úžasná vec! Keď sedíte na pracovnej skupine a prelúskavate sa zákonnými definíciami dobrovoľníctva a výpočtu odovzdanej dobrovoľníckej práce vyjadrenej v eurách, tak rozmýšľate, či sa to dá vôbec zaplatiť. Je užitočné, keď vieme vyčísliť hodnotu, ktorú odovzdávame spoločnosti, ale reálne by ju nikto nezaplatil.  Najsilnejšou hnacou silou dobrovoľníkov je však nepochybne dobrý pocit zo samého seba a vlastnej užitočnosti, ktorý so sebou dobrovoľníctvo prináša.

Skauting ako celosvetové hnutie s vyše storočnou tradíciou ponúka možnosť byť súčasťou niečoho naozaj veľkého. Niečoho, čo nás presahuje. Byť ďalším pokračovateľom v napĺňaní vízie lepšieho sveta. Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na tomto diele. Ďakujeme vám, ktorí vediete oddiely či radcujete v družinách. Tým z vás, ktorí pripravujete vzdelávacie podujatia a píšete príručky. Tvoríte weby, organizujete podujatia alebo vediete účtovníctvo. V neposlednom rade aj vám, ktorí sa staráte o táborový materiál aj poriadok v klubovniach. A všetkým vám, ktorí vykonávate mnoho ďalších činností, bez ktorých by naša organizácia nemohla fungovať.