30 rokov Betlehemského svetla pokoja, mieru a slobody

870

Slovenský skauting bol na záver tohto kalendárneho roku postavený pred peknú, ale neľahkú komunikačnú dilemu. Čo bude oslavovať? Na jednej strane sa blížime k výročiu tridsiatich rokov od poslednej obnovy skautingu a na druhej strane tento rok bude prebiehať tridsiaty ročník Betlehemského svetla.

Po dlhšom uvažovaní sme sa rozhodli, že budeme oslavovať 30 rokov Betlehemského svetla a dôvodov pre toto rozhodnutie je niekoľko.

  1. Betlehemské svetlo a jeho roznášanie je naša najznámejšia aktivita, ktorá rezonuje v médiách a na verejnosti. Pripomenutie si jubilejného tridsiateho roznášania by bola obrovská zmeškaná príležitosť pre celú túto aktivita ľudí, ktorí sa jej venujú.
  2. Junák – český skaut a Slovenský Skauting sú nástupnícke organizácie Zväzu skautov republiky Československej – Junák, ale v niektorých historických dátumoch sa líšime. Napríklad činnosť Slovenského skautingu bola obnovená 13. decembra zasadnutím Náčelníctva, ktoré zvolalo skautský snem na rok 1990. Ten sa nakoniec konal až 27.5.1990 a do vtedy sa fungovalo podľa stanov z roku 1968.
  3. Storočná organizácia oslavuje tridsať rokov. Verejnosť aj médiá nás poznajú, ako jednu z najstarších organizácií pôsobiacu na území Slovenska. Bolo by pre nich zmätočné, ak by sme oslavovali teraz 30 rokov a dlho by sme vysvetľovali, že oslavuje počet rokov od posledného obnovenia organizácie.

Netvrdíme tým, že oslavovať tridsať rokov od posledného obnovenia skautingu by sa nemalo. Skautský inštitút na Slovensku v spolupráci so Skautským inštitútom v Čechách pripravil viacero premietaní filmu Hledání lilie. Tak isto aj naši predstavitelia sa zúčastnia v pondelok 2.12. v Prahe slávnostného premietania filmu v priestoroch obnovenia činnosti Junáka. Výročie obnovenia organizácie sa bude pripomínať v dátumoch, ktoré sú spojené s činnosťou Slovenského skautingu a priamo ovplyvnili naše fungovanie. Budú to skromnejšie oslavy a viacej zamerané do vnútra organizácie.

Betlehemské svetlo príde tento rok na Slovensko už po 30. krát.

Na záver si dovolíme s Vami zdieľať myšlienku, ktorá sprevádzala naše rozhodovanie. Naša spoločnosť si tento rok pripomína výročie jednej z najdôležitejších udalostí v našich moderných dejinách a Betlehemské svetlo roznášanie skautmi je toho krásnou metaforou. Sloboda, ktorú sme nadobudli v sebe skrýva aj slobodu vierovyznania pre nábožensky zameraných ľudí a tak isto v sebe skrýva všeobecnú slobodu nevyhnutnú pre fungovanie občianskej spoločnosti a vznik organizácií, akými sú napríklad Slovenský skauting. Metaforicky môžeme povedať, že tento rok roznášame Betlehemské svetlo – pokoja, mieru a slobody.

Pozrite si dobový informačný spravodaj pre činovníkov Junáka – Junák hlási z 28. decembra 1989, ktorý v textovej forme zachytáva udalosti konca daného roku.