„Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu.“

1417

Dnes, 14. marca si pripomíname vznik prvého Slovenského štátu. 14. marec 1939 – deň, kedy sme sa odtrhli od českých bratov, no ako štát sme sa nestali autonómnymi. Nedovoľoval nám to totalitný režim a jeho predstavitelia, ktorí potrebovali mať všetku aktivitu občanov pod kontrolou. Vzhľadom na to, že skauting vychovával dorastajúcich občanov v demokratickom duchu, stal sa netolerovateľnou konkurenciou na ideologickom poli, a preto bol zakázaný.

V archíve skautských časopisov z 20. júna 1934 sme našli: „Odteraz organizujú mládež výlučne v štátom zriaďovaných oddieloch mládeže, kde sa „hrajú na vojakov“. Je to ten istý osud, aký už dávno prežíva mládež kráľovstva talianskeho, s tým rozdielom, že Nemci od svetovej vojny prestali byť členmi Svetového bratstva skautov a neboli prijatí do Medzinárodného skautského ústredia.“ Úryvok sa síce týka nemeckých skautov, no rovnaký osud postihol aj tých našich slovenských. Len o pár rokov neskôr.

Nezabudnime si preto občas spomenúť aj na takéto udalosti a byť vďační za slobodu akú máme.

„Totalita vylučuje skauting, skauting vylučuje totalitu.“

Anton Benjamín Svojík (Zakladateľ skautingu v Československu)