Oceňte šikovných radcov a vodcov vo svojom okolí. Nominujte ich na Skautov roka

1506

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na ocenenie Skaut roka.

Skaut roka je (oproti našim zvyšným oceneniam) atypické ocenenie. Udeľuje sa raz ročne, vždy na Malom sneme a každý rok ho získajú 4 skauti (1 v každej kategórii). Títo skauti sú vybraní spomedzi všetkých návrhov, ktoré vy pošlete. Posúdia sa ich skautské životopisy a to, prečo si navrhovateľ myslí, že by mali byť práve oni ocenení.

História

Skaut roka patrí tiež k novinkám našich ocenení, rovnako ako 7 ľalií. Vzniklo pri príležitosti Storočnice skautingu na Slovensku a zároveň ako reakcia na otázky skautov a skautiek, či sa neplánuje vznik takejto formy poďakovania.

Koho nominovať?

Ocenenie sa odovzdáva v 4 kategóriách: vodca a vodkyňa, radca a radkyňa. Na to, aby ste niekoho mohli nominovať, je potrebné si uvedomiť, že by mal spĺňať určité základné kritériá. Sú to:

Vodca a vodkyňa

  • má vodcovský dekrét
  • minimálne 2 roky pôsobí na pozícii oddielový, zborový alebo oblastný vodca
  • ide príkladom svojím správaním, motivuje okolie príkladnou a obetavou prácou

Radca a radkyňa

  • má absolvovaný radcovský kurz
  • aktívne pôsobí na pozícii radca/radkyňa družiny
  • ide príkladom svojím správaním, motivuje okolie príkladnou a obetavou prácou

Ocenenie je možné udeliť v danej kategórii jednému nositeľovi iba jedenkrát za život.

Skauti roka za rok 2017. V kategórii radkyňa bola ocenená Barbora Melicherová z 80. zboru Ginko z Piešťany, v kategórii radca Samuel Lopašovský z 23. zboru Nitrava z Nitry, v kategórii vodkyňa Katarína Plevová zo 117. zboru sv. Františka z Assisi z Horného Srnia – Nemšovej a v kategórii vodca Miroslav Virgovič zo 61. zboru Modrý oblak z Pezinka.

Postup udeľovania

1. Nominácia

Nominovať niekoho na Skauta roka môže ktorýkoľvek člen, organizačná zložka či orgán SLSK. Napríklad minulý rok sme dostali veľmi milú nomináciu od člena skautskej družiny, ktorý nominoval svojho radcu.

2. Schválenie

Všetky nominácie zbiera Rada pre rozvoj a komunikáciu. Tie prejdú schvaľovacím procesom, po ktorom budú návrhy posunuté (alebo nebudú) ďalej na hlasovanie.

3. Hlasovanie

Samotné hlasovanie prebieha cez internet. Hlasujú všetci členovia Náčelníctva, riaditeľ Ústredia a oblastní vodcovia.

4. Oboznámenie víťaza

Skauti roka sa dozvedia o svojom ocenení telefonicky počas Dňa zamyslenia – 22. 2. 2019. Dostatočne včas na to, aby si mohli zarezervovať víkend, počas ktorého sa bude ocenenie odovzdávať.

5. Prevzatie ocenenia

Slávnostné odovzdanie ocenenia Skaut roka prebieha na Malom sneme za prítomnosti všetkých zúčastnených. Okrem samotného ocenenia a vecných cien majú Skauti roka príležitosť zúčastniť sa všetkých aktivít Malého snemu vo funkcii pozorovateľov.

Ako vyzerá insígnia a kam si ju našiť?

Insígniu Skaut roka tvorí nášivka okrúhleho tvaru s rozmerom 50 mm s čiernym podkladom a zlatým lemovaním. V strede je umiestnená štylizovaná ľalia zlatej farby. Zdola je ľalia do polovice obkolesená zeleným vavrínom a hornú časť tvorí zlatý nápis „SKAUT ROKA“. Insígnia sa nosí na skautskej košeli v mieste príležitostných nášiviek nad pravým vreckom.

Ako podať nomináciu?

Zaslanie samotnej nominácie je veľmi jednoduché. Stačí vyplniť formulár, v ktorom vyplníte základné kontaktné a skautské informácie o sebe aj o nominovanom. Najdôležitejšia je posledná otázka, v ktorej čo najlepšie popíšte, prečo by mal byť zvolený práve váš kandidát. Dajte si na nej záležať, pretože hodnotitelia často nepoznajú skautov, ktorých navrhujete, a rozhodujú sa len na základe vášho popisu.

Dôležité dátumy, ktoré si treba pamätať

6. 2. 2019 – DEADLINE na zasielanie nominácií
7. 2. 2019 – výber Skautov roka
8. 3. 2019 – slávnostné odovzdanie cien na Malom sneme