Za bratom Ing. Vojtechom Tóthom – Vojtom

1525

Dnes sme dostali veľmi smutnú správu, že náš brat Vojto zomrel následkom ťažkej havárie. Táto správa prichádza práve v čase, keď sme sa dozvedeli, že Vojtovi sa začína po havárii dariť trochu lepšie.

Je to smutné, keď nás opustí navždy niekto, koho sme mali radi a koho sme si ctili a o kom sme vedeli, že aj on nás má rád. Taký však je už ľudský život a my sa musíme všetci zmieriť i keď sa tomu akokoľvek bránime.

Posledná rozlúčka s bratom Vojtom Tóthom bude 19. mája 2017 o 9:45 v bratislavskom krematóriu.

Brat Vojto sa prvýkrát zoznámil so skautingom v lete 1939. Bolo to na vlastne už ilegálnom skautskom tábore. Vo Vojtovi to však prebudilo skautského ducha. Hneď po vojne v Karlovej Vsi vznikali Foglárovské čitateľské kluby. Vojto bol ich účastníkom a spolu s br. Liborom Ebringerom a Vladom Malíkom zahájili činnosť skautingu v Karlovej Vsi. V roku 1948 vznikol voj vĺčat, ktorého vodcom sa stal brat Alfonz a jeho zástupcom bol Vojto. Vojto skladal skautský sľub do rúk oblastného vodcu brata Zola Lombardiniho – Lombiho. Do zákazu skautingu absolvoval ešte dva tábory v Terchovej a v Rudne nad Hronom. Ten druhý už však bol, vzhľadom na zákaz skautingu, „Budovateľský tábor Sokola Karlova Ves“. V ďalšom období Vojto pôsobil pod hlavičkou Turistického oddielu Sokol Karlova Ves.

V roku 1998 inicioval stretnutie bývalých karloveských skautov a odvtedy vďaka Vojtovi oldskauti v Karlovej Vsi sa pravidelne schádzajú. Vojto sa pravidelne zúčastňoval táborov a tiež absolvoval Selešku.

Na II. zhromaždení oldskautov v Žiline 20. marca 2004 bol zvolený za člena Rady oldskautov, kde pracoval vo funkcii tajomníka, zahraničného spravodajcu a podpredsedu. Ďalšia funkcia bola – viceprezident – Dospelí skauti a skautky Slovenska. Na VI. zhromaždení OS v Žiline 10.9.2011 požiadal o uvoľnenie z kandidatúry.

Avšak aj napriek tomu, že sa vzdal funkcii, aktívne naďalej pracoval, jednak v OS Karlová Ves a tiež aktívne pomáhal Kruhu dospelých skautov a skautiek. Do posledného dychu bol celým telom aj dušou skautom.

Za jeho významnú prácu pre skauting mu boli udelené vyznamenania:

  • Tri prúty bratstva
  • Služba skautingu
  • Za skautskú vernosť I. stupeň

A tak sa už musíme iba pozastaviť v tichom zamyslení a v predsavzatí, že na Teba milý náš Vojto, nikdy nezabudneme.

Nech Ti je zem slovenská ľahká!

Peter Janota – Slížik
Historická komisia SLSK

Videoprojekt Živé knižnice z roku 2014

Vojtech Tóth (v strede)