Dve zmeny a jedna novinka v oceňovaní

1708

Každý má rád, ak je patrične za svoju snahu ocenený. Je to tiež veľmi potrebné, aby sme nevyhoreli a nezatrpkli. Na oceňovaní je skvelé to, že ho máme všetci v rukách. Síce si ho sami dať nemôžeme, môžeme ho však rozdať všetkým okolo nás.

Dve zmeny v ocenení 7 ľalií

V posledných pár mesiacoch došlo k zmene pri ocenení 7 ľalií. Zmenil sa názov a umiestnenie nášivky na rovnošate. Hneď si vysvetlíme prečo k tomu došlo. Pôvodný názov „Rád 7 ľalií“ sa zmenil na aktuálny „7 ľalií“. Pomenovanie „rád“ totižto patrí najvyšším vyznamenaniam. V Slovenskom skautingu máme najvyššie vyznamenanie Rád Strieborného vlka a trojlístka, preto sa k 7 ľaliám toto pomenovanie nehodí. Síce ide o pekné ocenenie, ale istotne nie je najvyššie. Zároveň aj zľudovel názov 7 ľalií a väčšina skautov ho už aj tak využíva. Nášivka 7 ľalií sa presunula z klopy pravého vrecka na miesto nad Slovak republic. K tejto zmene došlo kvôli úprave celého rovnošatového predpisu, kde pravé vrecko je vyhradené na programové nášivky. Nové umiestnenie je taktiež estetickejšie. Preto naštartujme ihlu a niť a za pár minút je nášivka na novom mieste.

Novinka v Tee-Pee

V našom informačnom systéme Tee-Pee je novinka – možnosť pridať si do osobného profilu aj udelené ocenenia. Po vzdelávaní a programe sa dajú takto dopĺňať aj ocenenia a profil člena je opäť o niečo kompletnejší. Veľká výhoda pre vodcov je, že majú prehľad o udelených oceneniach. Pre národnú úroveň sú to cenné čísla štatistiky.