Je tu čas na ocenenie SKAUT ROKA, nominovať môžete do konca januára

1304

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na ocenenie SKAUT ROKA 2016.

SKAUT ROKA za rok 2016 sa bude udeľovať v štyroch kategóriách: vodkyňa, vodca, radkyňa a radca. O udelení tohto ocenenia rozhodnú hlasovaním členovia Náčelníctva SLSK, vodcovia oblastí a riaditeľ Ústredia SLSK.

Nominačné kritériá

Kategórie vodkyňa a vodca

Do kategórií vodkyňa a vodca môžu byť nominovaní len skauti a skautky, ktorí majú vodcovský dekrét a minimálne dva roky pôsobia na pozícii oddielový vodca, zborový vodca alebo oblastný vodca. Vodkyňa/vodca, ktorého navrhnete, musí byť vaším oddielovým či zborovým vodcom, prípadne musí viesť oblasť, ktorej ste členmi.

Kategórie radkyňa a radca

Do kategórií radkyňa a radca môžu byť nominované len skautky a skauti, ktorí majú absolvovaný radcovský kurz a pôsobia na pozícii radca družiny. Radkyňa/radca, ktorého navrhnete, musí byť radcom vašej skautskej družiny. Okrem členov družín môže v tejto kategórii navrhovať mená už len oddielový vodca.

Na SKAUTA ROKA môžete nominovať svojho favorita nasledovne:

  1. Uveďte jej/jeho meno, priezvisko, skautské meno, miesto, kde pôsobí ako vodkyňa, vodca, radkyňa alebo radca (napríklad radkyňa družiny Amáliek z 12. oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody, vodca 12. oddielu skautov a skautiek Dolné Robochody alebo vodkyňa 321. zboru Lúčne kvietie Lomnica nad Ipľom, či vodkyňa Podpolianskej skautskej oblasti).
  2. Nasleduje najdôležitejšia časť – tou je zdôvodnenie, prečo by sa práve vaša skautská vodkyňa, skautský vodca, radkyňa alebo radca vašej družiny mal(a) stať SKAUTOM ROKA 2016. Formu, akou toto zdôvodnenie napíšeš, aké bude dlhé, čo v ňom bude po obsahovej stránke – nechávame na tebe.
  3. Po tomto zdôvodnení nasleduje už len Tvoje meno a priezvisko, skautské meno, oddiel a zbor, v ktorom si zaregistrovaná/zaregistrovaný.

Za rok 2016 bude ocenenie SKAUT ROKA udelené jednej vodkyni, jednému vodcovi, jednej radkyni a jednému radcovi. Mená nominovaných nebudú zverejnené. Skautská verejnosť sa mená víťazov ankety SKAUT ROKA 2016 dozvie na Malom sneme, vo februári 2017.

Vaše návrhy posielajte na rozvoj@skauting.sk do 31.1.2017. Na rovnakú adresu, prosím, adresujte aj akékoľvek otázky ohľadne ankety SKAUT ROKA.

Víťazi oboch kategórií budú odmenení špeciálnou nášivkou, certifikátom a cenou. Ocenenie SKAUT ROKA je možné získať iba raz v živote.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše návrhy.
Načelníctvo SLSK