Otvárame Klub priateľov skautingu

1321

Klub priateľov skautingu je platforma Slovenského skautingu na podporu a rozvoj individuálneho darcovstva pre lokálnu úroveň a projekty na národnej úrovni.

Klub priateľov skautingu je neformálne združenie otvorené všetkým našim priaznivcov z radov bývalých členov, rodičov a ľudí, ktorým je naša činnosť sympatická a sú blízke hodnoty a myšlienky skautingu.

Členom tohto neformálneho klubu sa môže stať každý, komu sú myšlienky skautingu nielen blízke, ale chce aj priložiť ruku k dielu. Členom sa stanete, ak podporíte jeho činnosť jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Podporiť môžete Vami vybraný konkrétny projekt alebo jeden z 80-tich skautských zborov. Členom klubu budeme pravidelne zasielať elektronický newsletter o tom, ako a kde boli ich príspevky použité. Môžete sa tiež zúčastniť vybraných skautských akcií, na ktoré dostanete pozvánku.

Na to, aby Klub priateľov skautingu rástol potrebujeme v prvom rade podporu a pomoc lokálnej úrovne, ktorá osloví bývalých členov, rodičov a ďalších priaznivcov skautingu vo svojom okolí. Zborom, ktoré sa rozhodnú osloviť ľudí vo svojom okolí zašleme z Ústredia SLSK podporné materiály v podobe letákov a elektronických podkladov, ktoré Vám uľahčia prácu pri oslovovaní darcov

V prípade záujmu nájdete viac informácií na našej stránke: www.skautskeprojekty.sk alebo sa nám ozvite na email: priatelia@skauting.sk