Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

627

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho realizátorom je Slovenský skauting. 

Nové logo, nový dizajn

V nadväznosti na nedávne predstavenie novej vizuálnej identity Slovenského skautingu sme sa rozhodli v redizajnovaní pokračovať ďalej – na poli vizuálnej komunikácie jedného z najväčších projektov organizácie smerom k verejnosti – na Betlehemskom svetle.

Nebudeme klamať, ak povieme, že Slovenský skauting so svojím rebrandom v máji zarezonoval ako medzi členskou základňou, tak i verejnosťou. Ak sa pozrieme na modus spätnej väzby, tak rozhodne pozitívne. Aj vďaka novej vizuálnej „značke“ sa mohla naštartovať jednotná, pestrá, hravá a hlavne konzistentná komunikačná stratégia, ktorá pomáha zvyšovať povedomie aj o tom všetkom, čo v skautingu robíme.

Konkrétne definované farby, jednotná grafika, zreteľný vizuálny jazyk a jasné pravidlá pre tvorbu vizuálov je niečo, čo nám v tak veľkej organizácii, akou Slovenský skauting rozhodne je, dlhodobo absentovalo.

Ďalšie „dieťa“ z projektovej rodiny

Nové logo a brand manuál nám nastavili, ako pracovať s vizuálnou identitou organizácie a projektami v rámci nej. Z jasne daných pravidiel je možné odvádzať identitu ďalším a ďalším podmnožinám, pričom je ihneď jasné, že ide o jednu „rodinu“. Nové logo a brand ako celok tak získavajú nové projektové „deti“. Po Skautskej službe a Bezpečnom skautingu nám dávalo zmysel pozrieť sa detailne na Betlehemské svetlo. Nakoľko ide o výrazný projekt, ktorým organizácia a jej členovia komunikujú smerom k verejnosti.

Nové logo Betlehemského svetla vychádza z parametrov loga Slovenského skautingu. Vďaka tomu je možné ich používať spolu a projekt Betlehemského svetla jasne identifikovať s organizáciou.
Logo Betlehemského svetla je k dispozícii na použitie v troch základných farebných variantách. Tou prvou je monochromatická, teda jednofarebná linková verzia, ktorú je možné použiť vo viacerých variantách. Druhou verziu (stredný stĺpec) je základná primárna verzia so žltou žiarou a oranžovým plamienkom. Poslednou, treťou verziou je farebne invertovaná druhá verzia, kedy farbu žiary a plamienka vymeníme. Táto verzia je rovnocenná s druhou variantou.
Ukážka aplikácie nového vizuálu Betlehemského svetla na informačných plagátoch.

Malé, no významné zmeny

Betlehemské svetlo prešlo zmenou loga, ku ktorým sa pridali ďalšie odvodené vizuálne prvky ako piktogramy, či kresby doodles. Jasne definované farby zaručia, že pôjde stále o jeden a ten istý projekt. Podporné propagačné materiály jasne vychádzajú a nadväzujú na Slovenský skauting a to, ako sa vizuálne prezentuje.

Sada piktogramov v jednotnom vizuálnom štýle, ktorými je možné pracovať naprieč všetkými grafickými materiálmi od online priestoru po print.

Chceli sme zachovať hlavný motív, s ktorým sa projekt dlhé roky identifikoval. Snažili sme sa dávať pozor na to, aby nevznikol nový projekt bez histórie, ktorý by stratil niť. Dominantné farby, žltú a oranžovú, sme ponechali, avšak zadefinovali vychádzajúc z rozšírenej palety brand manuálu organizácie. Hlavný motív sviečky ostáva, avšak dostáva parametre vychádzajúce z ľalie nového loga. Sviečka sa zjednodušila a vytvorilo sa z nej logo, ktoré je jednoduché a naprieč rôznymi metódami aplikácii identifikovateľné a realizovateľné.

Priama ukážka práce s novou vizuálnou identitou Betlehemského svetla, ktorá svojimi parametrami vychádza z nového brandu Slovenského skautingu.

Balík grafiky

Na národnej a rovnako aj na lokálnej úrovni je tak v rámci Online brand centra k dispozícii balíček, ktorý výraznou mierou pomôže s aktivitami smerujúcimi k propagácii Betlehemského svetla a Slovenského skautingu. V aktuálnej fáze ho môžeme označiť za verziu číslo jedna. No vieme, že môžeme a máme na čom stavať. Cielene a podľa potrieb organizácie.