Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

431
Foto: Vladislav Kakody

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a mohli by sme študovať na vysokej škole. Alebo by sme sa pripravovali na prvomájové oslavy… A možno by sme boli vo väzení za protištátnu činnosť, lebo by nás niekto udal, že pod golierom nosíme odznak so skautskou ľaliou – alebo by stačilo, že ju nosíme v srdci.

17. november je Medzinárodným dňom študentstva a Dňom boja za slobodu a demokraciu. Tento deň nám pripomína hodnoty, ktoré tvoria základ našej krajiny a spoločnosti. Je to práve Nežná revolúcia, ktorej hodnoty zdieľame spolu s našimi českými sestrami a bratmi, čo nás učí, že najväčšie zmeny môžu prísť z lásky, porozumenia a vzájomnej podpory. 

Posledné týždne rezonujú témy ako demokracia, sloboda, aktívne občianstvo a občianska spoločnosť. Nie sú to len slová… je to esencia našej spoločnosti:

Foto: Matúš Mahút

Demokracia je nielen právo, ale aj zodpovednosť. Je to angažovanosť, rešpekt k odlišnostiam a úcta k hlasu každého jednotlivca.

Sloboda nie je samozrejmosť. Je to dar, ktorý treba chrániť a obhajovať. Každý príspevok, každý hlas, každý aktívny občan a aktívna občianka prispievajú k posilneniu našej slobody. 

Aktívne občianstvo nemožno sledovať len z diaľky. Samotné slovo „aktívne“ nás vyzýva k činom – otvorená komunikácia, diskusie, vzdelávanie, kritické myslenie a mnoho iného. Každý z nás má moc ovplyvňovať zmeny, ak sa rozhodneme podniknúť kroky. 

A občianska spoločnosť je mostom medzi nami a našimi cieľmi. Je to spolupráca, solidarita a práca na spoločnom dobre.

Majme Nežnú revolúciu v srdciach, vážme si slobodu prejavu a demokraciu v našich každodenných rozhodnutiach. Prijmime aktívne občianstvo za svoj životný štýl a tvorme spoločne silný základ občianskej spoločnosti. Dlhujeme to tým, ktorí v novembri ’89 štrngali kľúčmi na námestiach aj za našu súčasnosť a budúcnosť. Veď aj v našom poslaní má aktívne občianstvo svoje miesto: „Poslaním Slovenského skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.“ (Stanovy Slovenského skautingu)

Aktivity k Dňu boja za slobodu a demokraciu

Pre súčasnú generáciu mladých ľudí môže byť už náročnejšie si predstaviť, akou významnou udalosťou pre súčasné Česko i Slovensko bola Nežná revolúcia. Skôr ju vnímajú ako symbol, udalosť z učebníc dejepisu. I preto si pre vás Programová rada a tímy Skauti myslia globálne a Skautského inštitútu pripravili zoznam aktivít a zaujímavých zdrojov, ktorými môžete priniesť tému Nežnej revolúcie a jej odkaz i do vašej každodennej skautskej činnosti. 

Tipy na skautské aktivityhttp://globalne.skauting.sk/category/aktivity/nezna-revolucia/ 

Tipy na filmy a seriály z obdobia Nežnej revolúciehttp://globalne.skauting.sk/obdobie-neznej-revolucie-filmy-a-serialy/ 

Tipy na knižky o Nežnej revolúciihttp://globalne.skauting.sk/obdobie-neznej-revolucie-knizky/ 

Ďalšie tipy na činnosť k Dňu boja za slobodu a demokraciu môžete nájsť na tomto odkaze.

Skauti myslia globálne

Skautský inštitút na Slovensku

Autorka článku: Lucia Demková