7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

1535
Foto: Archív Slovenského skautingu

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym zručnostiam. V prípade, že rodičia ešte len uvažujú o tom, či dajú svoje dieťa na skauting, alebo nie, prichádza určite viacero otázok. Prinášame odpovede na tie, ktoré rodičia zvyknú klásť najčastejšie.

1. Ako často sa stretávate?

Skautský program sa obyčajne skladá zo stretnutí raz týždenne. Zvyčajne sa stretnutie koná počas pracovného týždňa. Ide o tzv. družinovky, ktoré trvajú približne dve hodiny. Ďalej sa raz až dvakrát do mesiaca konajú víkendovky, bežnejšia je však nejaká akcia iba v sobotu a nie celý víkend. Počas letných prázdnin sa usporadúva tábor v trvaní jeden až štyri týždne. Okrem toho, intenzita stretávania sa závisí od konkrétneho oddielu a zboru.

2. Koľko nás to bude stáť?

Registračný poplatok pre každého skauta na rok 2023 je 18€. Pre viacdetné rodiny alebo sociálne slabších je poplatok, samozrejme, znížený. Zahŕňa v sebe základné úrazové poistenie, 4x ročne skautský časopis pre danú vekovú kategóriu a zľavy v medzinárodných skautských ubytovacích zariadeniach. Každý zbor si k registračnému poplatku môže stanoviť aj poplatok zborový, ktorý si už manažuje sám. Treba však rátať aj s účastníckymi poplatkami na akciách, ktoré skauti organizujú. Určite sa vyskytnú aj drobné výdavky v podobe písacích potrieb, trekingových topánok, kvalitnejšieho pršiplášťa či ruksaku.

Foto: Archív Slovenského skautingu

3. Kto bude s našimi deťmi? Kto na nich bude dávať pozor?

Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci. Sú to starší a skúsenejší rovesníci, ktorí si prešli skautským programom a vzdelávaním a chcú pokračovať vo svojom rozvoji. V rámci rôznych skautských vzdelávacích kurzov získavajú potrebné vedomosti a zručnosti pre vedenie skautských skupín rôznych veľkostí a vekového zloženia. Mladí sa učia, ako viesť svojich zverencov pomocou skautskej metódy, ktorá je overená vyše 100-ročnou praxou. Skauti vedú mládež k tomu, aby objavili, v čom sú dobrí a ako sa na seba a svoje okolie pozerať pozitívnejším spôsobom. To často vedie k zdravému sebaobrazu a zvýšeniu sebadôvery. A tak aj skúsenejším rovesníkom skauting a rodičia dôverujú, že o zverené deti bude dobre postarané.

4. Ste za to platení?

Skauting je dobrovoľnícka organizácia. Akákoľvek ich činnosť je teda na báze dobrovoľnosti a preto za to nie sú platení. Plat dostávajú len tí, ktorí sú v Slovenskom skautingu zamestnaní (19 ľudí na rôzny typ úväzkov). Ide predovšetkým o zamestnancov Ústredia Slovenského skautingu,  ktorí sa často venujú skautingu aj vo svojom voľnom čase a zadarmo. Ak by sa chcel teda niekto živiť a byť platený za prácu v skautingu, musel by prejsť výberovým konaním na nejakú z otvorených pozícií na Ústredí Slovenského skautingu a uspieť v ňom tak, ako v akejkoľvek inej profesii a oblasti. Všetci mladí, ktorí sa venujú vedeniu družín, organizovaniu rôznych vzdelávacích či zážitkových kurzov sú ľudia, ktorí to robia zadarmo a motivuje ich často najmä to to, že môžu skautingu vrátiť späť to, čo od neho sami dostali.

5. Čo dá skauting môjmu dieťaťu?

Deti v skautingu v prvom rade ťažia z toho, že patria k malej skupine rovesníkov. Dieťa je tak súčasťou družiny, malej skupinky ľudí, ktorí sú v približne rovnakom veku a riešia rovnaké problémy a starosti. Prostredníctvom tohto pocitu spolupatričnosti si deti budujú sebaúctu a učia sa vychádzať s ostatnými. Okrem iného sa naučia ako sa postarať o seba a blížnych, ako hrať fér a byť čestný, ako sa správať rešpektujúco a tolerane a ako byť zdravým a charakterným človekom. 

Foto: Archív Slovenského skautingu

6. Ste spojení s nejakou politickou stranou?

Skauting ako organizácia je nepolitická, čo deklaruje aj vo svojich stanovách. Skautské hnutie nemá ambíciu stať sa politickým a zapojiť sa do politického boja. Na druhej strane, hoci je skauting nepolitický, medzi jeho základné ciele patrí výchova k demokracii, a preto odmieta autokratické zriadenia a ideológie, akými sú napríklad fašizmus či komunizmus. Slovenský skauting nemôže nikdy prikázať, koho voliť a neposkytne ani odporúčania, ktoré strany považuje za prijateľné. Taktiež nespolupracuje alebo nie je financovaný žiadnymi politickými zoskupeniami. Skauting ako taký je nepolitický no vychováva mladých k zodpovednému občianstvu, a preto skauti nie sú odtrhnutí od politickej reality. Rozdiel medzi nepolitickosťou a apolitickosťou skautingu nájdete v našom predošlom článku.

7. Bude moje dieťa malý pionier?

Skauting existoval dávno predtým, ako vznikli pionieri. Komunistický režim skauting zakázal, tak ako iné slobodné hnutia, ktorých duch a myšlienka boli v rozpore s diktatúrou komunistov. V podobnom skautskom šate tak režim zaviedol povinné členstvo v pionierskej organizácii, v rámci ktorej chceli ovplyvňovať mladých ľudí. Pionierska organizácia bola zjavne inšpirovaná štruktúrou skautingu, rovnošatami a dokonca prebrali aj heslo skautov “buď pripravený.” Podstata a ideály však boli odlišné. Skauting na rozdiel od pionierov stojí na politickej nezávislosti a dobrovoľnosti a túto myšlienku podporil aj herec Július Satinský „nič lepšie ako skauting doteraz pre deti nikto nevymyslel. Je to rozumný, nenásilný návrat k prírode v praxi. Jeho existencia je vlastne ospravedlnením sa ľudstva za jeho vnikanie do prírody. Ale hlavne sa mi páči, že skauti majú vždy hlavu vo hviezdach a nohy pevne na zemi. Skauting je podľa mňa najčistejšia časť ľudského života.“

Foto: Archív Slovenského skautingu

Ak ako rodičia máte ešte nejaké otázky o skautingu, neváhajte nám napísať na ustredie@skauting.sk. Radi vám odpovieme a pomôžeme zistiť viac informácií o skautingu.

Autorka článku: Michaela Pősová