10 dôvodov prečo dať dieťa na skauting

1204
Foto: Archív Slovenského skautingu

Skauting je skvelou príležitosťou nielen pre deti. Poskytuje množstvo šancí na rozvíjanie a objavovanie praktických zručností. Ak uvažujete, kam dať svoje dieťa, aby trávilo čas o niečo zmysluplnejšie ako len na sociálnych sieťach, skauting je to pravé.  

Skautské programy už viac ako 100 rokov vštepujú mládeži hodnoty obsiahnuté v skautskej prísahe a skautskom zákone. Dnes sú tieto hodnoty rovnako dôležité ako v roku 1910. Ide o hodnoty, ktoré pomáhajú mládeži rozvíjať sebavedomie, etiku, vodcovské schopnosti. Okrem iného ich pobádajú skúšať nové veci, či poskytovať službu iným. Ak hľadáte zmysluplný program pre svoje dieťa, prinášame desať dôvodov, prečo skúsiť práve skauting. 

1. Mentoring

Ľudia potrebujú mentorov. V skautingu máte istotu, že vaše dieťa bude pod dohľadom staršej osoby, ktorá za neho po celý čas zodpovedá. Nespornými výhodami sú predovšetkým pozitívne vzťahy. Deti sú so svojimi vodcami naozaj kamaráti. Okrem iného, vodcovia detí veľmi starostlivo komunikujú aj s rodičmi, takže vedia o všetkých podstatných a dôležitých veciach. Rodičia môžu byť pokojní aj skrze vzdelávanie, ktoré skauting poskytuje. Lídri prešli procesom školení a sú tak pripravení aj na niektoré nečakané situácie. 

2. Spoznávanie nových ľudí a vytváranie nových priateľstiev

Skauting poskytuje príležitosti komunikovať s deťmi a dospelými z rôznych prostredí a spoločenských vrstiev, s ktorými by sa inak možno nikdy nestretli. Tým, že je aktivita naozaj pre každého, je úplne bežné, že vaše dieťa nájde v radoch skautingu aj právnikov, lekárov, učiteľov či elektrikárov, alebo stolárov. Práve od nich sa môžu deti veľa naučiť, či už ide o praktické zručnosti, alebo o hodnoty, ktoré sa im sami snažíte vštepovať.

Foto: Archív Slovenského skautingu

3. Aktivity celej rodiny 

Ak vás skauting osloví a rozhodnete sa svoje dieťa začleniť, nemusíte stáť vo dverách a iba sa prizerať. Skauting je a vždy bol o celých rodinách. Môžete tak sledovať, ako vaše dieťa rastie, morálne sa rozvíja a učí sa s novými priateľmi, ba čo viac aj vy ako rodič môžete nadviazať nové priateľstvá.

4. Celoživotné vzdelávanie

Skauting poskytuje štruktúrované prostredie, kde sa mladí ľudia môžu učiť nové zručnosti a rozvíjať svoje návyky prakticky neustále. Ako sme už vyššie uviedli, skauting poskytuje aj rôzne vzdelávacie programy. V podstate sa dieťa samo môže rozhodnúť, akou cestou sa vyberie a ktoré programy sa rozhodne absolvovať. Všetko je na dobrovoľnej báze. 

5. Kultúrna rozmanitosť

Skauting podporuje porozumenie a toleranciu voči rozdielom medzi jednotlivcami a kultúrami. Aktivity skautingu umožňujú deťom stretávať sa a spolupracovať s ľuďmi rôznych národností a pôvodov, čo ich učí otvorenosti a rešpektu voči rozmanitosti.

6. Služba druhým 

Úroveň verejnoprospešných prác je dobrým ukazovateľom zdravia každej spoločnosti. Skauting má od svojho vzniku hlboko zakorenený koncept služby iným. Spraviť aspoň jeden dobrý skutok denne je jedným zo základných pravidiel. Práve preto povzbudzuje mladých, aby boli citliví na potreby svojho okolia a reagovali na ne. 

Foto: Archív Slovenského skautingu

7. Zdravý životný štýl 

Aby človek dostal zo života čo najviac, musí byť duševne aj fyzicky zdravý. Záväzok k fyzickej pohode sa odzrkadlil vo vonkajších programoch skautingu, ako je turistika, kempovanie, plávanie, horolezectvo a ochrana prírody. Taktiež sú zdôrazňované hodnoty zdravých životných návykov. 

8. Skauting podporuje nezávislosť

Mnoho skautských hier podporuje kreativitu a nezávislosť. Vo všeobecnosti však už len čas strávený v inom kolektíve a s inými ľuďmi môže pôsobiť veľmi blahodarne. Mnoho detí sa v skautských kruhoch osmelilo a stalo sa priebojnejšími. 

9. Cenová dostupnosť 

Pri skautingu si môžete byť istí, že nemusíte siahať hlboko do vrecka. Je veľmi cenovo dostupný, takže si ho môže dovoliť naozaj každý. Výška základného registračného poplatku pre rok 2023 je 18€. Samozrejme, v prípade viacdetných rodín a sociálne slabších je poplatok znížený. Okrem registrácie si skauti platia účastnícke poplatky na jednodňové akcie. Celá činnosť skautingu je výhradne dobrovoľnícka a tak poplatky zahŕňajú len tie najnevyhnutnejšie výdavky. 

10. Skauting je na celý život

Prístup stanovovaný vo svetovej politike pre dospelých v skautingu uznáva koncepciu životného cyklu. To znamená, že každý by mal mať svoju úlohu, ku ktorej by mal zodpovedne pristupovať. Vo všeobecnosti ide o to, že dospelí jedinci majú nezastupiteľné miesto v skautskom manažmente. Možno si práve vaše dieťa skauting zamiluje tak, že raz bude aj jeho prácou.

Skauting je naozaj jedinečným spôsobom trávenia voľného času. Učí deti dôležitým zručnostiam a stavia na hodnotách, ktoré formujú spoločnosť. Ide tak o komplexný balíček, v ktorom sa jednotliví členovia učia pracovať s inými ľuďmi aj sami so sebou. Tak načo ešte váhať? Skauting čaká iba na vás.

Autorka článku: Michaela Pősová