Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov v kocke

1628

/Aktualizované k 27.6.2023/

Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok nás nečakajú žiadne organizačné zmeny oproti tým predpandemickým. Tak sa poďme spolu tešiť na ďalšie skautské leto!

Pripravili sme si pre vás len také ľahké zhrnutie všetkého, na čo by nemal organizátor Skautského tábora zabudnúť. Ozvláštnili sme to s pripravenými dokumentmi, ktoré je potrebné vyzbierať potvrdené od účastníkov najneskôr v deň začatia tábora. Máte tak všetky dokumenty pokope. Ak by ste mali akékoľvek otázky po prečítaní statickej stránky, ktorú nájdete pod skauting.sk – Sekcie: Ústredie- Administratíva- Skautské tábory (túto stránku majte na pamäti, nájdete tam vždy všetky aktuálne informácie) a po prečítaní Manuálu, neváhajte nám napísať na: ustredie@skauting.sk

TIPY

 • Nezabudnite vyplniť formulár Hlásenie o tábore najneskôr 2 týždne pred táborom
 • Stiahnite si Manuál a vyplňte si CHECKLIST pre organizátora
 • Nelámte si hlavu s dokumentami a rozpošlite účastníkom na vyplnenie tie naše
 • V prípade potreby na tábore, neváhajte využiť nonstop skautskú INFOLINKU: 0949 472 140
 • Stále aktuálna podstránka Skautské tábory
 • Členstvo vo FB skupine: Otázky a odpovede: Tábory

 

 

V prílohách nájdete

 • Checklist pre organizátora tábora
 • Prihlášku do letného skautského tábory
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti účastníka tábora
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve v letnom skautskom tábore
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dospelej osoby na pobyt v kolektíve v letnom skautskom tábore
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti účastníka tábora

Často kladené otázky k téme táborov

Majú mať prehlásenie o spôsobilosti pre prácu s deťmi a mládežou všetci vedúci alebo len táborový vedúci a zástupca?

Prehlásenie všeobecného lekára o spôsobilosti pre prácu s deťmi neexistuje. V skautskej terminológii sa pomiešali pravidlá o povinnosti mať odbornú spôsobilosť na prácu s deťmi a potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na účasti na letnom tábore. Odbornú spôsobilosť na prácu s deťmi musí mať vodca tábora a dokladuje ju vodcovským dekrétom alebo odborným pedagogickým vzdelaním. 

Musia mať všetci účastníci tábora potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti?

Za bežných okolností musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účasť zatiaľ všetci účastníci. Pokiaľ nevyjde nová vyhláška, ktorá bola avizovaná. Ak vyjde nová vyhláška, že lekári potvrdenia už vydávať nebudú, tak to bude záväzné aj pre nás. (Nové vyhlášky si môžete sledovať tu: https://www.slov-lex.sk/domov.) Rovnako musia všetci odovzdať prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré potvrdí rodič najskôr 1 deň pred nástupom na tábor.

Odovzdávajú táborovú prihlášku aj dospelí účastníci tábora?

Odporúčame mať vyzbierané prihlášky od všetkých osôb. Minimálne kvôli kontaktom v prípade úrazu. Minimálna zákonná požiadavka je, aby mal vodca tábora spravený súpis dospelých osôb vypomáhajúcich na letnom tábore.

Stačí elektronický formulár alebo musíme použiť papierovú prihlášku?

Každý neplnoletý účastník letného tábora musí mať zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na tábor. Elektronický formulár sa dá použiť na zber údajov o záujme účasti na letnom tábore a zrýchlenie komunikácie s rodičmi a členmi, ale ako doklad, že vám bolo dieťa dočasne zverené do opatery,  to určite neobstojí.

Príklad z praxe: Mohlo by sa stať, že po ošetrení v nemocnici by vám nechceli vydať účastníka tábora späť do opatery, lebo nie ste jeho zákonný zástupca.

Čo to znamená, aby voda spĺňala “podmienky na kúpanie“?

Voda na kúpanie má stanovené kritériá kvality, aby kúpanie v nej bolo bezpečné a zdraviu neškodné. Zisťovanie, či je voda vhodná na kúpanie, sa robí rozborom vody vykonaným príslušným úradom a dokladuje sa potvrdením.

Zákon hovorí: „V stanovom tábore možno v ojedinelých prípadoch zabezpečiť denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie podľa § 19 ods. 4 zákona. Na čistenie zubov aj v takýchto prípadoch musí byť zabezpečená pitná voda podľa § 17 zákona.“

Musí byť pri umývadle dostupný smetný kôš, aj keď je pri latríne iba dezinfekcia?

Smetný kôš musí byť dostupný všade, kde sa budú používať jednorazové utierky. Je neželaný stav, aby si niekto po použití dezinfekcie nemal kde utrieť ruky a následne by si ich utrel napríklad do nohavíc alebo trička. Rovnako je neželaný stav, aby sa po táborisku povaľovali použité utierky.

Čo je krížová kontaminácia potravín?

O krížovej kontaminácii hovoríme v prípadoch, ak sa mikroorganizmy prítomné v surových potravinách, na nástrojoch a na znečistených povrchoch dostanú do hotových alebo umytých potravín alebo na čisté povrchy. Všetko, čo prichádza do kontaktu so surovými potravinami (ako nástroje, zariadenia, ruky, atď.) musíme starostlivo umyť predtým, ako to použijeme pri príprave jedla. Nástroje a zariadenia, ktoré používame na uskladnenie, prípravu a servírovanie, musia byť hygienicky čisté.

Popis častých chýb pri príprave jedla na skautských táboroch:

 • nástroj, ktorým surové mäso položíme na panvicu, nemôžeme použiť aj pri jeho vyberaní,
 • rukou, ktorou chytíme surové mäso, nemôžeme opäť chytiť iné kuchynské nástroje a pomôcky,
 • do misky, v ktorej sme mali napríklad surové vajíčka, nemôžeme položiť už hotové jedlo.

Pre viac informácií odporúčame naštudovať si dokument Mikroorganizmy a potraviny.

Kto môže robiť zdravotníka na tábore?

Jednou z potrebných kvalifikácií na výkon zdravotníka na tábore je odborne spôsobilý: lekár, zdravotná sestra, záchranár alebo osoba s 33-hodinovým kurzom prvej pomoci alebo študent s úspešne ukončenými aspoň 6 semestrami VŠ – všeobecné lekárstvo.

Môžeme zobrať so sebou na tábor aj ukrajinské deti?

Áno, ale je potrebné ich registrovať. Potrebné je pamätať na to, že ak počet nezaregistrovaných detí na tábore presiahne 5, prestáva ísť o skautskú akciu a skautský typ tábora. Vieme poskytnúť aj základný balíček na tábor pre deti z Ukrajiny. Stačí napísať na sluzba@skauting.sk.

V prípade potreby bude tento článok aktualizovaný.