Predstavujeme novú príručku z dielne Bezpečného skautingu

507

Ako môžeme zlepšiť bezpečnosť detí na tábore a ako nám k tomu môže pomôcť koncept Listening ear alebo načúvajúceho ucha? To sa dočítate v novej online publikácii o Bezpečnom prostredí na tábore. 

Nová príručka Bezpečné prostredie na tábore

Táto online publikácia bola vytvorená pre všetkých vedúcich skautských táborov a tých, ktorým záleží na bezpečí účastníkov. Vychádzali sme z potreby zaplniť prázdny priestor v téme ochrany detí pred inými ako fyzickými formami nebezpečenstva (rozumej poranenia, prírodné katastrofy), ktoré sú v skautingu už dlhodobo riešené prevenciou a vzdelávaním. Spomíname tu dôležité a možno viac skryté nebezpečie v podobe psychickej ujmy, ublíženia formou šikany, manipulácie, sexuálneho zneužívania. Táto príručka si kladie za cieľ predstaviť konkrétne kroky, ako robiť skauting a skautský tábor bezpečným miestom.

Príručka „Bezpečné prostredie na tábore“ je dostupná k stiahnutiu na webstránke skauting.sk v sekcii Skautské tábory. 

V príručke sa stretnete tiež s konkrétnymi krokmi a prvkami, ako zlepšiť bezpečnosť táborníkov. Tu vám predstavujeme jeden z nich. 

Čo je Listening ear

Listening Ear alebo v slovenčine “načúvajúce ucho” či “služba ucha” je koncept vytvárania bezpečného prostredia, ktorý sa používa na medzinárodných a veľkých skautských akciách. Načúvajúce ucho predstavuje osobu/osoby, ktoré sú pripravené vypočuť si problémy účastníkov ako aj staffu či organizátorov. Nejde pritom o kvalifikovanú psychologickú pomoc a služba ucha neposkytuje účastníkom odborné rady. Ľudia, ktorí poskytujú túto službu sú vyškolení tak, aby vytvárali priateľské prostredie pre rozhovor, nesúdili a v určitých prípadoch odkázali zverujúceho sa na odbornú pomoc. Toto leto sa s Listening ear budete môcť stretnúť aj na AQUA 2023.

Foto: Samuel Šnek

Načúvajme si aj na tábore

Koncept Listening ear viete využiť aj na skautských táboroch a dať tak účastníkom pocítiť, že sa o ich mentálnu pochodu zaujímate. Aj na tábore je preto dobré mať človeka, ktorý bude službu načúvajúceho ucha poskytovať. Od tejto osoby sa neočakáva, že bude vedieť riešiť psychické problémy účastníkov alebo byť schopná dávať odborné rady. Služba ucha by však mala byť poskytovaná človekom, ktorý je ochotný si účastníka vypočuť v priateľskej atmosfére, bez odsudzovania, obviňovania či robenia si záverov. 

Načúvajúce ucho má predstavovať najmä bezpečnú možnosť, ako so svojimi trápeniami nezostať sám. Osoba, ktorá poskytuje službu ucha, by mala vedieť vyhodnotiť závažnosť problému a v prípade potreby konzultovať situáciu s táborovým zdravotníkom, vodcom tábora alebo aj rodičmi či externými linkami pomoci. V prípade menej závažných problémov sa s účastníkom často stačí porozprávať a prejaviť pochopenie. Na tábore si môžete vyhradiť “úradné hodiny” počas dňa, kedy bude ucho pre účastníkov k dispozícií, prípadne prispôsobiť podľa potreby.

Radi by ste Listening ear na tábore zaviedli, ale ešte tápete ako na to?

Po úspešnom webinári o novej príručke „Bezpečné prostredie na tábore“ vás pozývame bližšie sa pozrieť na tému Listening ear, ktorú sme v príručke predstavili.

Pripravili sme pre vás webinár, kde sa bližšie porozprávame, s akými témami za vami môžu účastníci prísť a ako je možné ich riešiť. Vysvetlíme si, ako zverujúcu osobu vypočuť a ako sa v takej situácii ne/chovať. Počas webináru bude tiež dostatok času na vaše individuálne otázky.

Kedy: streda 28. júna v čase 18:00 – 19:00 

Kde: online cez Zoom (prístupový link spolu s ďalšími informáciami pošleme pár dní pred webinárom)

Komu: webinár je určený najmä pre vedúcich skautských táborov, dospelých dobrovoľníkov, ale aj všetkých tých, ktorých zaujíma bezpečnosť a pohoda detí na tábore. 

Prihlásiť sa môžeš na tomto odkaze, kde nájdeš formulár.

Safe from Harm alebo Bezpečný skauting?

V posledných mesiacoch ste mali šancu zachytiť tieto pojmy. Ale čo presne znamenajú a prečo o nich hovoríme? Safe from Harm je súbor aktivít, stratégií či dokumentov, ktorými si skautské organizácie kladú za cieľ vytvárať bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí a predchádzať tak rôznym druhom násilia a nevhodného správania. Pojem “Safe from Harm” (ďalej len SfH), v priamom preklade “ochrana pred ublížením”, je používaný na medzinárodnej úrovni. V Slovenskom skautingu prvky SfH implementujeme pod názvom Bezpečný skauting

Niektoré výstupy z dielne Bezpečného skautingu, s ktorými sa môžete stretnúť

Kapitola obsahuje preventívne odporúčania, pravidlá pri nocovaní na akciách, ale aj základné postupy ako riešiť vzniknuté problémy. 

Etický kódex je prílohou 22. kapitoly OP o Ochrane detí a je záväzný pre všetkých dospelých členov Slovenského skautingu. 

Dôležitým krokom, ako vytvárať pocit bezpečia v organizácií je mať vytvorený systém nahlasovania. V SLSK existuje za týmto účelom formulár, ktorý zasiela odpoveď ku kompetentným osobám na Ústredí. 

  • Robíme osvetu k členom formou článkov v časopisoch a webinárov na aktuálne témy. Dostupný je tiež záznam z diskusie v Skautskom Inštitúte na facebook.com/sinaslovensku.
  • Vytvárame metodické a aktivitové materiály. Jedným z nich je aj Metodika Bezpečné prostredie na tábore (download).
  • Školíme na vzdelávacích kurzoch a pripravujeme vzdelávacie materiály.

A mnoho ďalšieho pripravujeme

Autor: Bezpečný skauting, Lívia Orlovská – Apelka