Nová metodická príručka Eko na skautský tábor? je tu!

975
Foto: Vladislav Kakody

Slnečné dni nám pripomínajú, že letné prázdniny sú už za dverami a s nimi sa nezadržateľne blíži aj obdobie letných skautských táborov. Teda obdobie, kedy my skauti trávime z roka najviac času vo voľnej prírode. Zamysleli ste sa však už niekedy nad tým, ako pripravovať skautské tábory nielen v prírode, ale aj v súlade s prírodou?

Keďže nám skautom záleží na krásnom prírodnom prostredí, v ktorom počas leta máme každoročne možnosť táboriť a zároveň ho chceme uchovať pre ďalšie generácie, tak by sme sa určite nad tým mali zamyslieť a pustiť sa do zlepšovania našich letných skautských táborov. 

Ak máte chuť sa do toho pustiť, tak sa môžete dozvedieť viac v novej metodickej príručke Eko na skautský tábor?, ktorá pozostáva z 8-mich kapitol plných praktických tipov a inšpirácii. Súčasťou príručky je aj príloha – akčný plán pre jednoduchú analýzu aktuálneho stavu vášho táborenia a určenia priorít v oblastiach, v ktorých sa chcete zlepšiť.

Byť „zelený“ je dnes cool. Zakladateľ skautingu Baden Powell to vedel už pred viac ako 100 rokmi, a tak pri zakladaní skautského hnutia stanovil ako 6. bod skautského zákona, že skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských. 

Spoločenská zmena smerom k väčšej ochrane prírody nespočíva len v nových zelených technológiách, prísnejších environmentálnych zákonoch a pod. Ochrana prírody a zdravého životného prostredia totiž nie je len v rukách odborníkov, ale predovšetkým v každodenných rozhodnutiach každého z nás.

Metodická príručka vyšla v e-verzii a je voľné dostupná na stiahnutie na nasledovnom odkaze:  https://www.skauting.sk/ustredie/publikacie/metodicke-prirucky/ 

Autor: Martin Cerovský – Cero