35. výročie Sviečkovej manifestácie: skauti organizovali mestskú hru

544
Foto: Dávid Štuller

Víkend plný spomienok, dojímavých stretnutí a odvážnych príbehov ľudí, ktorým sloboda nebola ľahostajná. Vtedy ani dnes. Prežime spolu ešte raz atmosféru 35. výročia Sviečkovej manifestácie. 

Už je to 35 rokov od momentu, kedy sa tisícky odvážnych ľudí zhromaždili na bratislavskom námestí, aby tichou modlitbou a držaním horiacich sviečok vyjadrili svoj nesúhlas s bývalým režimom. Nad oslavami výročia Sviečkovej manifestácie prebrala tento rok záštitu prezidentská kancelária a skauti boli pri tom! Programová a duchovná rada v spolupráci s Bratislavskou skautskou oblasťou zorganizovali skautskú mestskú hru pre širokú verejnosť, v rámci ktorej mohli účastníci prežiť atmosféru organizovania Sviečkovej manifestácie. 

Foto: Dávid Štuller

Mestská hra po uliciach Bratislavy

Úloha bola jasná: odovzdať oznámenie o Sviečkovej manifestácii rovnako, ako to pred 35 rokmi urobil František Mikloško. Účastníkov čakalo 6 stanovíšť v blízkosti významných miest spojených so Sviečkovou manifestáciou, v rámci ktorých boli preverené ich schopnosti. Deti, mladí i široká verejnosť si vyskúšali rozšifrovanie správ v morzeovke či ladenie vysielačiek, aby tak odhalili tajné informácie podobne ako obyčajní ľudia za čias komunistického režimu. Spoločne sme sa zamysleli nad tým, čo pre nás znamená sloboda a čo môžeme robiť my dnes pre komunitu a rešpekt ľudských práv. Na každom mieste sa účastníci tiež dozvedeli zaujímavosti o tejto výnimočnej udalosti slovenských dejín, a tak postupne získavali chýbajúce informácie z oznámenia, ktoré na konci hry slávnostne hodili do pripravenej schránky na Vajanského nábreží. 

Veľká vďaka dobrovoľníkom

Pri organizácii mestskej hry nám pomohlo dvanásť úžasných dobrovoľníkov a spoločne sme privítali šesť väčších skupín. Niektoré z nich cestovali až zo Žiliny či z Popradu, aby na vlastnej koži zažili význam Sviečkovej manifestácie aj v súčasnosti. Najsilnejším momentom pre nás všetkých bolo, keď nás svojou prítomnosťou poctil František Mikloško, ktorým bola celá mestská hra inšpirovaná. Postupne prechádzal stanovišťami a povzbudzoval všetkých skautov v ich službe a skautskej činnosti.

Foto: Dávid Štuller

Skauti ako súčasť čestnej stráže

Vyvrcholením sobotňajších osláv bolo slávnostné verejné zhromaždenie, na ktorom štátni predstavitelia vyjadrili úctu Sviečkovej manifestácii kladením vencov a zapálením sviečok. Skauti boli súčasťou čestnej stráže (foto v titulke), a tak sa tiež pridali k vyjadreniu vďaky za slobodu, ktorá nie je samozrejmosťou. Dnes už vieme, že slobodu máme aj vďaka odvážnym ľuďom, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj nesúhlas s porušovaním ľudských práv tichou sviečkovou manifestáciou.

Autorka článku: Hana Hrmová – Púpava /tajomníčka Duchovnej rady SLSK/