Oceňte šikovných radcov a radkyne vo svojom okolí a nominujte ich na Skautov roka!

754

Opäť je tu čas zamyslieť sa nad všetkým dobrým, čo prinášajú svojimi skutkami naše skautské sestry a bratia. Je tu čas na ocenenie SKAUT ROKA. Ide o ocenenie skautiek a skautov, ktorí vynikajú v dobrovoľníckej činnosti pre Slovenský skauting. O tom ako to celé prebieha a aké sú podmienky sme sa opýtali priamo Predsedu komisie pre vyznamenania a ocenenie brata Juraja Baláža – Vrtáka. 

Čo je ocenenie Skaut roka?

V prvom rade je to forma poďakovania pre tých, ktorí venujú svoju energiu a voľný čas do starostlivosti o iných a do vedenia svojich družín. Týmto ocenením vyjadrujeme, ako si vážime službu našich radkýň a radcov. Zároveň ich môžeme takto ešte viac motivovať do ich činnosti. Skaut roka je oblastné ocenenie, a tak v každej oblasti môže byť ocenený iba jeden radca či radkyňa. Navyše toto ocenenie je o to prestížnejšie v tom, že je možné ho získať iba jedenkrát za život.

Pre koho je?

Ocenenie je určené výhradne pre radkyne a radcov, ktorí vedú svoju družinku minimálne jeden rok.

Za čo sa ocenenie udeľuje?

Je to ocenenie pre takého radcu či radkyňu, ktorý je mimoriadne aktívny. Nezištne pomáha ostatným, je príkladný a obetavý, a svojou aktivitou motivuje nielen svoju družinu, ale aj iných radcov a radkyne v oddieli či zbore. Oceňuje sa tiež, ak sa radcom a radkyniam darí okrem radcovských povinností zapájať aj na zborových či oblastných aktivitách. Práca na oblastnej úrovni však nie je podmienkou, ale môžeme povedať, že je takzvanými „plusovými bodmi“.

Aký je proces získania?

Je to veľmi jednoduché. Ak si myslíš, že práve radca alebo radkyňa z tvojej alebo nejakej inej družinky vo vašom oddieli, zbore či oblasti by si zaslúžili takéto ocenenie, vyplň a odošli elektronický dotazník. Tento dotazník sa následne dostane do oblastnej rady, ktorá tieto návrhy posúdi a vyberie najvhodnejšieho kandidáta. Ten, kto toto ocenenie zo všetkých nominovaných nakoniec získa, bude slávnostne ocenený na Malom sneme, spolu s ďalšími Skautmi roka z ostatných oblastí.

Musia nominovaní spĺňať nejaké špeciálne podmienky?

Navrhnúť môžete radkyňu či radcu iba zo svojej oblasti a dotyčná/dotyčný musí radcovať minimálne jeden rok. Navrhnúť môžem pravdaže aj viacerých radcov či radkyne, ktorí vedú svoje družiny minimálne jeden rok.

O akých dôležitých dátumoch by sme mali vedieť?

Nominácie zbierame do 15. januára 2023. Do 10. februára bude prebiehať  vyhodnotenie nominácií. Na narodeniny Lorda Baden Powella vyhlásime ocenených, ktorí dostanú pozvánku na slávnostné odovzdanie tohto ocenenia na Malom sneme.