O rok bližšie k transformácii Náčleníctva

692
Foto: Archív VSO

Máme takmer za sebou rok 2022. Je tu čas na zhodnotenie toho, čo sa stihlo v téme transformácia urobiť. Nenechaj si ujsť tieto informácie nakoľko sa blíži Snem 2023, na ktorom delegáti rozhodnú o budúcej konštelácii Náčelníctva a systému fungovania. 

Na úvod rekapitulácia

Náčelníctvo je vedenie skautskej organizácie medzi Skautskými snemami, ktoré rieši smerovanie a dôležité strategické rozhodnutia. Okrem tejto strategickej funkcie však majú členovia N-SLSK, aj veľa operatívnej agendy skrz to, že sú predsedami/predsedníčkami jednotlivých rád.

Cieľom procesu transformácie je zlepšenie štruktúry na národnej úrovni oddelením pozície člena N-SLSK od pozície predsedu rady. V podstate by sa z terajších tajomníkov stali predsedovia a členovia N-SLSK by mali viac času a síl viesť organizáciu. 

A teraz poďme na to, čo sa udialo za ostatný rok. Tento krátky odpočet sme rozdelili na tri časti – Náčelníctvo, rady a komunikácia.

Náčelníctvo SLSK

N-SLSK prebralo a schválilo ďalšie dokumenty, ktoré mu pomôžu pri fungovaní a riadení organizácie. Patrí sem napríklad checklist nového člena Náčelníctva a Konflikt záujmov.

Cieľom politiky Konfliktu záujmov je zabrániť, aby osobné záujmy člena N-SLSK narušili vykonávanie povinností jeho funkcie ako člena N-SLSK. Tiež chceme zabezpečiť, aby nenastal osobný, pracovný alebo politický zisk na náklady Slovenského skautingu.

Začali sme s diskusiami o úlohách člena N-SLSK. Náčelníctvo má veľa agendy mimo riadenia rád. Celkovo je to veľká téma a bude nás isto sprevádzať celý rok 2023 až do Snemu. Cieľom je mať zrozumiteľne spísanú ´náplň práce´ členov N-SLSK po tom, ako nebudú zároveň predsedami rád.

Rady

Počas celého roka sme pracovali na spisovaní pravidelných, ale i nepravidelných procesov v radách. Príkladom je stretnutie rady. Chceme, aby si tajomník alebo člen rady nemusel spomínať na konkrétne kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby stretnutie prebehlo úspešne, ale išiel podľa jasného to-do listu.

Okrem toho sme sa pravidelne stretávali s radami, kde sme preberali presun kompetencií z predsedu na tajomníka. Každá rada má svoje tempo. Niektoré fungujú veľmi blízko tomu, ako si to predstavujeme po transformácii. V pravidelných stretnutiach plánujeme pokračovať. Snažíme sa tak aktívne reagovať na prípadné výzvy, ktorým môžu rady čeliť pri tejto zmene.

Komunikácia

Rozumieme, že komunikovanie zmien a krokov je veľmi dôležité aj pre Transformáciu. Snažili sme sa okrem článkov v časopisoch a príspevkov na internete prichádzať na osobné stretnutia. Novinky sme prezentovali na niektorých oblastných zhromaždeniach a stretnutiach rád. Vďaka tomu sme vedeli vysvetliť niektoré nejasnosti priamo na mieste a tiež sme dostali spätnú väzbu na to, čo je potrebné lepšie popísať a vysvetliť.

Samozrejme, plánujeme pokračovať v stretnutiach aj do Snemu na jeseň 2023.

Pokiaľ máte otázky alebo je vám niečo v téme Transformácia nejasné, pokojne napíšte na marian.lezo@skauting.sk

Autor: Marián Lezo – mafián, člen N-SLSK pre transformáciu