Úprava registračného poplatku ako nástroj udržania našej činnosti

1040
zdroj: Envato elements

Náčelníctvo Slovenského skautingu rozhodlo o zvýšení registračného poplatku na 18 € počnúc rokom 2023. 

K tomuto rozhodnutiu viedli rozsiahle diskusie a dôkladná finančná analýza. Po zhodnotení momentálnej situácie a prognóz na ďalšie roky sme dospeli k názoru, že financovanie organizácie je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, ak nezmeníme výšku registračného poplatku, resp. nevykonáme veľmi razantné škrty, ktoré by ohrozili ako kvalitu, tak aj kvantitu našich aktivít. Vstupné náklady nám stúpajú a očakávame ešte väčšie nárasty cien všetkého materiálu a režijných nákladov potrebných na činnosť. Aj napriek úspechom v oblasti získavania nových zdrojov potrebujeme vykrývať najmä nedostatočné financovanie spôsobené zníženou dotáciou. 

Registračný poplatok a jeho výška sú súčasťou diverzifikácie zdrojov SLSK, o ktorej sme informovali v dvoch  článkoch v časopise Médiu. Tá má za cieľ vytvoriť dlhodobo udržateľné financovanie organizácie a v neposlednom rade aj určiť procesy a kompetencie, čo sa má kedy stať. Jedna z jej častí je stratégia registračného poplatku, v ktorej Hospodárska rada vytvára vzorec na výpočet registračného poplatku a jeho jednoduché vyhodnocovanie v cykloch po dvoch alebo troch rokoch. Tento vzorec nám uľahčí a zautomatizuje rozhodovanie o výške registračného poplatku. Ten bude dostupný online, takže každá organizačná zložka si bude vedieť vždy v septembri vyrátať, aký bude registračný poplatok na ďalší rok. Naším cieľom je priniesť väčší komfort a jednoduchosť, a preto sa k tomuto vzorcu a celkovej stratégii registračného poplatku budeme venovať v špeciálnom článku. 

Kam smerujú financie z registračného poplatku?

Registračný poplatok sa menil naposledy na rok 2020. Predtým sa menil na rok 2018. Máme v pláne zachovať aktivity našej organizácie v takej kvalite, ako sú doteraz a zároveň sa pokúšame napredovať a rozvíjať. Zaplatením registračného poplatku sa osoby stávajú plnohodnotnými členmi Slovenského skautingu. Poplatok zahŕňa  aj úrazové poistenie na všetkých oficiálnych akciách organizovaných práve Slovenským skautingom. V cene registračného poplatku je aj odber časopisu štyrikrát ročne podľa vekovej kategórie člena. Peniaze vyzbierané z registračných poplatkov slúžia na budovanie kapacít v rámci rozvoja organizácie, vzniku nových programových prvkov a podpore vzdelávania.

Na záver by sme určite chceli zdôrazniť, že vnímame rozdielnosť Slovenska v možnostiach zárobku a financovania voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Veríme však, že 1,5 € mesačne na pravidelnú aktivitu pre dieťa by nemal zásadne otriasť domácimi rozpočtami. Avšak pre tých, ktorí by boli vo finančnej a sociálnej núdzi alebo boli z viacdetných rodín, je tu možnosť uplatniť si znížený registračný príspevok vo výške 1 € na rok.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať hospodára Slovenského skautingu – Kristiána Košťála emailom kristian.kostal@skauting.sk.

Kristián Košťál – Kwiki – Hospodár SLSK