Výzva na organizovanie XIX. Skautského snemu Slovenského skautingu

643
Ilustračná fotografia z XVIII. Snemu Slovenského skautingu. Foto: Marián Suvák

Posledný XVIII. snem bol výnimočný svojím jednodňovým charakterom a napriek všetkým podmienkam sa ho podarilo zorganizovať v Prievidzi. Chcete prijať výzvu a zorganizovať Skautský snem vo vašom meste? Posielajte návrhy a staňte sa v októbri 2023 hostiteľmi XIX. Skautského snemu Slovenského skautingu.

Náčelníctvo SLSK a Ústredie SLSK vyzýva zbory a oblasti, aby v prípade záujmu o organizovanie XIX. Skautského snemu SLSK v októbri 2023, zaslali riaditeľke Ústredia (maria.budzakova@skauting.sk) návrh projektu s rozpracovaním nasledovných oblastí v termíne do 11. septembra 2022.

Popis miesta snemu. Popis by mal obsahovať krátku charakteristiku v tom, čo vie ponúknuť daná lokalita snemu, aké zázemie má skauting v danej lokalite, aká je tam dostupnosť hromadnou dopravou. 

Objekt, v ktorom bude prebiehať rokovanie. Sála by mala mať kapacitu 250 miest na sedenie, ideálne vzostupne usporiadané, vyvýšené pódium, ozvučenie, možnosť premietania. Objekt nemusí byť dostupný od železničnej ani autobusovej stanice pešo, ale maximálne na dva prestupy mestskou hromadnou dopravou.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené ubytovanie. Ubytovanie je nutné zabezpečiť v dvoch variantách. Prvá varianta v jedno a dvojlôžkových izbách s kapacitou približne 50 osôb. Druhá varianta na karimatkách a ideálne vo viacerých menších miestnostiach ako v jednej veľkej telocvični. Oba objekty by mali byť dostupné chôdzou z miesta konania snemu.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené stravovanie. Organizátori zabezpečujú v priestoroch sobotný obed, večeru a nedeľný obed. Kapacita jedálne nemusí byť pre všetkých účastníkov snemu, stačí aj polovičná kapacita. Taktiež je dôležitá vzdialenosť od miesta konania skautského snemu.

Sprievodný program. Aktivity na oba večery a prípadne počas obednej prestávky.

Orientačný rozpočet. Mal by zahŕňať náklady na prenájom sály, ubytovanie, stravu, sprievodný program.

Tešíme sa na spoluprácu a v prípade otázok neváhajte kontaktovať Máriu Budzákovú, riaditeľku Ústredia Slovenského skautingu, prostredníctvom e-mailu na maria.budzakova@skauting.sk.


Foto: Marián Suvák