Skautský brandingový slovník: Tvoj sprievodca našou značkou

1050

Skautský brandingový slovník je tvoja online „studnica múdrosti“, v ktorej ti vysvetlíme hlavné pojmy, s ktorými sa stretneš pri našej komunikácii tém brandingu a vizuálnej identity. Práve to sú oblasti, ktoré budeme v Slovenskom skautingu tento rok vylepšovať.

V tomto skautskom brandingovom slovníku zhŕňame kľúčové pojmy, o ktorých je, jednoducho, dobré vedieť. Svoj význam majú nielen vo fungovaní našej značky, ale prakticky v každodennom živote našich skautov a skautiek. Poďme si ich spolu ozrejmiť.

1. Vizuálna identita

Vizuálna identita je kombinácia grafických a vizuálnych prvkov, ktoré spolu vytvárajú určitú „atmosféru“ značky, jej vizuálny podpis. Okrem praktických funkcií je jej úlohou identifikovať značku „na prvý pohľad“. Vizuálna identita býva uchopená dizajn manuálom značky. Nižšie ti predstavíme niekoľko prvkov vizuality.

2. Logo

Logo je ľahko rozpoznateľný symbol, ktorý identifikuje našu a vo všeobecnosti každú organizáciu či firmu. Je to jeden zo spôsobov, ako našu značku odlíšiť od iných výchovných organizácií, v prostredí plnom grafických prvkov, ktoré sa každý deň snažia upútať našu pozornosť. Logo patrí k základom vizuálnej identity.

3. Typografia

Typografia predstavuje návrh a použitie navrhovaného písma (fontu) alebo písem (fontov). Okrem iného, cieľom typografie je, aby bol písaný text dobre čitateľný, viditeľný vo formáte a vizuálne príťažlivý pri zobrazení, resp. čítaní.

4. Font

Font je typ písma, ktorý je bližšie definovaný typografiou. Predstavuje teda kompletnú sadu znakov abecedy jednej veľkosti a jedného konkrétneho štýlu. Typ písma, teda font, spolu s jeho variáciami, ako napríklad italic, bold, regular a pod., tvoria rodinu daného písma.

5. Farebnosť

Farby sú dôležitou súčasťou vizuálnej identity značky, pričom charakterizujú aj jej hodnoty a osobnosť. Definovaná farebnosť reprezentuje každú organizáciu – plošne vo všetkých výstupoch. Farby so zvolenou farebnou paletou teda nielen identifikujú organizáciu, ale prenikajú hlboko do mysle ľudí, takže si značku môžu zapamätať a pociťovať určitú emóciu aj dlho po tom, čo boli so značkou v kontakte.

6. Práca s fotografiami

Vizuálnu identitu našej značky tvoria aj fotografie. Pomocou dohodnutého štýlu, typu fotografií či ich farebného spracovania nás vizuálne reprezentujú a dodávajú komunikácii požadovanú emóciu. V duchu hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, pomáhajú ukázať našu činnosť v tom najlepšom svetle.

7. Branding

Branding je neustály proces vytvárania značky a formovania jej významu v mysliach ľudí. Komunikovaním či marketingovými aktivitami značku budujeme. Budovaním značky zlepšujeme povedomie o našej organizácii v mysliach našich cieľových skupín – skautov, partnerov a verejnosti.

8. Značka

Je to súhrn hmotných a nehmotných charakteristík organizácie, ktoré vytvárajú hodnotu pre jej členov a samotnú spoločnosť. Značka reprezentuje to, kým sme, čo robíme aj aké máme hodnoty. Je to určitý prísľub, ktorý je potrebné neustále napĺňať nielen v mysliach, ale aj skúsenosťami a interakciou s našou organizáciou. Našu značku je teda potrebné neustále budovať a pracovať na nej.

9. Povedomie o značke

Schopnosť cieľových skupín, ale aj širšej spoločnosti, rozpoznať značku v prostredí mnohých iných značiek. Povedomie predstavuje úroveň poznania našej jedinečnej „ponuky“ pre našich členov a spoločnosť. Toto povedomie sa zisťuje napríklad prieskumom verejnej mienky, zatiaľ ten posledný sme uskutočnili v roku 2021. Pri budovaní značky je zvyšovanie povedomia jedným z hlavných marketingových cieľov, čo má vplyv aj na jej preferenciu napríklad pri získavaní nových členov a vytvára nám príležitosti.

Tak a teraz si o niekoľko dôležitých pojmov múdrejším skautom/skautkou. Ešte lepší prehľad o pláne evolúcie vizuálnej identity Slovenského skautingu získaš v stručnom článku. Okrem toho si stále môžeš overiť aj svoje všeobecné znalosti o našej značke.