Skautská služba týždeň po týždni

985

Prinášame súhrn udalostí a aktivít zo Skautskej služby za posledný týždeň. Veľké množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok odvádza ešte väčší kus práce a pomoci ukrajinským utečencom. Kľúčoví sa ukazujú aj naši koordinátori, ktorí vďaka skautskej výchove a vzdelaniu dokážu veľmi efektívne rozdeľovať prácu a vykonávať riadiace úlohy.

Aktualizované k: 28.3.2022

Koordinačný tím Skautskej služby určil tri priority na najbližšie obdobie:
 • Pomoc na hranici a v teréne
 • Integrácia ukrajinských detí do skautských oddielov
 • Regionálna materiálna a programová pomoc od zborov a oddielov

Situácia na hranici a v teréne

Vyšné Nemecké

 • Koncom týždňa ešte naši dobrovoľníci pomáhali zabezpečiť plynulé odovzdanie služieb na tomto hraničnom priechode.

Veľké Slemence

 • Skautská služba prevzala koordináciu dobrovoľníkov na tomto hraničnom priechode.

Michalovce – hotspot

 • Skautská služba zabezpečuje koordináciu a zázemie pre dobrovoľníkov v tomto hotspote.

Humenné

 • Dobrovoľníci stále zabezpečujú program pre ukrajínské deti.

Ostatné lokality

 • Hotspot v Bratislave – začína zastrešenie koordinácie 24/7 – začne fungovať od pondelka 28.3.
 • Hotspot Prešov – pomáhajú skautskí dobrovoľníci.

Dobrovoľníci a koordinátori

 • Plánuje sa otvoriť nová full-time pozícia na koordinátora Skautskej služby na obdobie 12 mesiacov, ktorý zabezpečí aktuálnu krízu a pripraví Skautskú službu aj na iné prípadné krízy.
 • Prihlásených viac ako 600 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do Skautskej služby.
 • Aktuálne sa intenzívne hľadajú ďalší ochotný dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí by sa zapojili do služieb a pomoci – stále je otvorená možnosť prihlásiť sa do Skautskej služby.
 • Oblasti a viaceré zbory sa stále aktívne zapájajú do činnosti a miestnej pomoci.
 • V Skautskom dome v Banskej Štiavnici prebieha intenzívny Integračný klub pre ukrajinských utečencov.
 • Hľadajú sa riešenia, ako zabezpečiť aplikáciu na koordinovanie dobrovoľníkov. Možností sú cez súkromné firmy alebo iné skautské organizácie v regióne.

Program

Finančná a materiálna pomoc

 • Stále je možné prispieť priamo na podporu Skautskej služby cez platformu donio.sk na zabezpečenie 8400 hodín Skautskej služby. Aktuálne je vyzbieraných viac ako 8000€.
 • Od spoločnosti Volkswagen dočasne dostala Skautská služba na užívanie viacmiestne auto na rozvoz dobrovoľníkov.
 • Získali sme grant Messengers of Peace (MOP) v hodnote 30 500€ na podporu dobrovoľníkov v skautskej službe.
 • Získané viaceré granty a dary v hodnote od 300€ do 5000€.
 • Boli podané veľké granty cez nadáciu Pontis a taktiež cez UNICEF, ktoré by pomohli zabezpečiť finančné prostredie aj na personálne kapacity celej Skautskej služby.

Komunikácia

 • Postupne sú uverejňované články a posty na sociálnych sieťach od rôznych tímov z Ústredia Slovenského skautingu.
 • Vyšiel na webe prvý zo série článkov na tému “Skúsenosti z hraníc”.
 • Pripravuje sa nová štruktúra webovej stránky www.sluzba.skauting.sk a pracuje sa na obsahovej stránke webu.
 • Uskutočnilo sa stretnutie s vedením európskej sekcie UNICEF o možnej podpore a dlhodobej spolupráci so Slovenským skautingom. Jedna z možných oblastí by bola aj integrácia ukrajinských detí a následná pomoc s ochranou ich práv.
 • Skautský inštitút zorganizoval diskusiu s dobrovoľníkmi o ich skúsenostiach s prácou na hraniciach.

Iné

 • Našu hlavnú koordinátorku a riaditeľku Ústredia môžete stretnúť na spojnici Bratislava a Michalovce, ako odvádza skvelý kus práce a koordinuje činnosť.
 • Náčelníctvo na zasadnutí 24. marca podporilo myšlienku účasti ukrajinských deti a skautov na letných táboroch a zároveň udelilo výnimku na tohtoročné letné tábory, kedy sa ho môžu zúčastniť aj nečlenovia Slovenského skautingu – ukrajinské deti a ukrajinskí skauti.
 • Kontakty na tím Skautskej služby.