Podporte tých, ktorí pomáhajú

1184

Odštartovali sme finančnú zbierku – 8 400 hodín Skautskej služby. Momentálne sa naša dobrovoľnícka iniciatíva Skautská služba aktívne zapája do pomoci Ukrajine. Potreba dobrovoľníckej služby stále rastie a my sme pripravení ju poskytnúť. Potrebujeme však aj Vašu pomoc.

Aktuálne sa do Skautskej služby zapojilo už vyše 500 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek na 4 lokalitách v teréne a spolu pomáhali vyše 3007 hodín (125 dní) ľuďom z Ukrajiny.

Naši skautskí dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú aktuálne v teréne na slovensko-ukrajinských hraniciach a v núdzových táboroch na východe Slovenska. Zameriavame sa na program pre ukrajinské deti v núdzových táboroch a pomáhame s logistikou, transportom, vydávaním jedla, triedením materiálu, čistením a koordináciou na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Skautskí dobrovoľníci nie sú platení za svoju činnosť a aj teraz pomáhajú v teréne nezištne a bezplatne. Na to, aby sme mohli cielene, efektívne a dlhodobo pomáhať na hraniciach a v núdzových táboroch, však potrebujeme pokryť základné potreby a pomôcky pre dobrovoľníkov na ich prácu v teréne – predovšetkým s deťmi a mládežou.

Podpora vo výške 8,40 Eur dokáže napríklad zabezpečiť 10 hodín pomoci skautskými dobrovoľníkmi v teréne.

Na čo budú peniaze z tejto kampane použité?

Za 10 000 Eur bude môcť vykonať 8 400 hodín služby v teréne, a pomôcť tak stovkám ukrajinských detí a mladých a ich rodinám.

Vaše peniaze budú použité na:

  • herné pomôcky na aktivity s Ukrajinskými deťmi a mládežou,
  • tlač edukatívnych a herných materiálov pre dobrovoľníkov na vedenie aktivít,
  • školenia skautských dobrovoľníkov na prácu s utečencami a na ich integráciu do celoročnej skautskej činnosti,
  • prekladateľské služby (preklady herných materiálov pre Ukrajinské deti a mládež),
  • zabezpečenie dopravy, stravy a základného ubytovania pre dobrovoľníkov vysielaných do terénu,
  • vysielačky, mobilné telefóny a sim-karty na komunikáciu s dobrovoľníkmi v teréne, v táboroch, hotspotoch a slovensko-ukrajinských hraniciach a iné technicko-materiálne vybavenie na zabezpečenie a hladký chod aktivít pre deti,
  • pomôcky pre dobrovoľníkov, ktorí koordinujú aktivity Skautskej služby a aktivity pre deti a mládež (notebooky určené na prácu v teréne v táboroch, dve tlačiarne a laminátory na papiere veľkosti A4 a A3).

Každý dar sa však počíta a vďaka pomoci každého a každej z Vás budeme môcť pomáhať viac.