Slová podpory od Náčelníctva a povzbudenie našich skautov a skautky do služby

1149
Zdroj: archív Slovenského skautingu

Odvaha je cnosť, ktorá je veľmi príťažlivá. Od detstkého veku ju nachádzame v rozprávkach a dobrodružných príbehoch, ktoré nás ako malých inšpirovali, aby sme boli  smelí a odhodlaní postaviť sa na stranu dobra, aj keď to bolo spojené s rizikom. Vyrásť a stať sa tým, kým dnes sme, si taktiež vyžadovalo veľa odvahy.

Všetky tieto chvíle sú prepojené a tvoria náš osobný príbeh odvahy. Teraz, v tomto momente každý jeden z nás stojí pred veľkou výzvou obohatiť tento príbeh o ďalší míľnik. Mať strach, obavy – samozrejme, je to úplne prirodzené a pochopiteľné. Slovami Marka Twaina: „Odvaha je odolnosť voči strachu, zvládnutie strachu, nie absencia strachu.“

Keď máme strach, práve vtedy môžeme byť odvážni. Vtedy prekračujeme svoj vlastný tieň a vchádzame do svetla sily a odhodlania. Samotná odvaha však pozostáva z dvoch častí. Prvou je ochota vykročiť. Spraviť akt služby a rozhodnúť sa pre dobro. Druhou časťou je ochota vytrvať. Pokračovať aj v náročných časoch, kedy vyprchalo prvotné nadšenie. Presne to je tá  odvaha, ktorá dokáže zmeniť svet.

My skauti sme povolaní prinášať pozitívnu zmenu – pre spoločnosť, pre naše rodiny a pre nás samotných. Veríme, že aktuálna vojna na Ukrajine odhalí v nás to najlepšie. 

Teraz je čas slúžiť, sme na dejisku historických udalostí. Jeden moment, 24. Februára 2022, poznačil spoločenské dianie na dlhé obdobie. Nasledujúce mesiace budeme potrebovať vaše každodenné rozhodnutie odvážne vytrvať v ceste služby, aj keď bude vyčerpávajúca a budete sa na nej potýkať s hlasmi opačného názorového spektra. Vtedy si prosím pripomeňte, že láska vyháňa nenávisť a vaša odvaha môže inšpirovať iných v konaní dobra voči blížnym bez rozdielu národnosti, farby pleti, pohlavia či náboženstva.

Každý môže priložiť ruku k dielu. Kto tak ešte nespravil, nech neostáva bokom. Voláme ťa do služby! Vyplávať z pomyselného prístavu pohodlia.  Ale neboj sa, nebudeš v tom sám, lebo na tom mori sme spolu s tebou. Po rokoch, ohliadajúc sa za týmto momentom, budeš môcť hrdo stáť a bude ťa hriať pocit z dobre vykonanej práce. Budeš vedieť, že si bol odvážny – lebo si aj napriek strachu vykročil a dokázal si vytrvať.

Veľa síl.

So skautským pozdravom
Náčelníctvo Slovenského skautingu