Rok 2022 bude opäť plný dobrodružstiev: Zmeny prajú pripraveným skautom

1514

Priprav sa na to, čo ťa s nami v Slovenskom skautingu v roku 2022 čaká. Prevedieme ťa očakávanými skautskými udalosťami, ale aj plánmi, ktoré sme si dali za cieľ zrealizovať. Veríme, že sa to všetko podarí a že všetci skauti a skautky zažijú nezabudnuteľný rok. Jedno je isté, máme sa na čo tešiť.

Kurzy, ktoré ťa pripravia na skautské výzvy

Všeobecné vzdelávacie kurzy

Tešíme sa, že aj počas tohto roka budeme organizovať kurzy lesnej vodcovskej školy, líderskej rangerskej školy, lokálne radcovské kurzy a iné voľné moduly. Prihlasovanie na väčšinu z nich prebieha už v prvých mesiacoch v roku. Nezabudni preto svoju účasť na niektorom z kurzov potvrdiť včas.

Kurz Vĺča+

Našu pestrú ponuku kurzov dopĺňa voľný vzdelávací modul, ktorý sa uskutoční už v marci. Programový Kurz Vĺča+ je určený pre tých, ktorí pracujú s vĺčatami/včielkami a chcú si rozšíriť svoje obzory – nielen prostredníctvom praktickej práce s príručkami, ale najmä osobnou skúsenosťou a zážitkom.

Zdroj: Slovenský skauting

Podujatia pre všetkých skautov a skautky

Malý snem: 18. – 20. marca

V marci očakávame aj každoročné stretnutie skautských oblastí a Náčelníctva Slovenského skautingu. Delegátky a delegáti budú spolu rokovať o dôležitých bodoch týkajúcich sa fungovania našej organizácie. To, na čom sa dohodnú, nás po uznesení Malého snemu opäť posunie o krok vpred. Prečítaj si viac o tejto téme a zisti, aké veľké zmeny dokážu priniesť Malé snemy.

Družina roka 2022

V každoročnej celoslovenskej družinovej súťaži máme možnosť prejaviť svojho súťaživého ducha. Družiny v nej majú príležitosť zabojovať o body a ukázať tak svoju šikovnosť, vynaliezavosť a zručnosti. Už teraz sme všetci zvedaví, ktorá družina sa stane tou najlepšou. Nezabudni sa prihlásiť a možno práve ty a tvoja družina získate víťazný titul. O predchádzajúcich ročníkoch obľúbenej súťaže Družina roka si môžeš prečítať na tejto stránke.

Zdroj: Slovenský skauting

Tábory: Júl – August 2022

Letné tábory sú miestom, kde zažiješ skauting a získaš cenné skúsenosti i zážitky. Aj preto patria k najočakávanejším udalostiam skautského roka. Počas tohto leta opäť plánujeme zorganizovať Tour de Tábory, na ktorých Ústredie Slovenského skautingu navštívi tábory, spozná ich zvyky, usporiadanie, tému či fungovanie a objaví jedinečné „vychytávky” jednotlivých zborov. Predchádzajúci ročník tejto expedície nám našepkáva, že letné tábory budú plné nadšených skautov, skautiek a výnimočných dobrodružstiev. Tak ako to býva každoročne zvykom.

Zdroj: Slovenský skauting

Stredoeurópske Jamboree CEJ 2022: 2. – 12. 8. 2022

Letné stretnutie skautov z Vyšehradskej štvorky – Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko (a nielen z týchto krajín) sa koná už od roku 1931. Ak vykročíš zo svojej komfortnej zóny, zažiješ kopu zaujímavých aktivít, pri ktorých spoznáš aj zahraničný skauting, nájdeš si nových kamarátov aj za hranicami a zlepšíš si svoje komunikačné zručnosti. Viac o tohtoročnom medzinárodnom stretnutí skautov sa dozvieš v tomto článku.

Radcovské fórum: September 2022

Ďalšou podnetnou aktivitou, ktorú pre teba pripravujeme, je národná akcia pre radcov. Spoznáš počas nej radcov z celého Slovenska, s ktorými sa pri plnení rôznych dobrodružných úloh môžeš porozprávať a vymeniť si svoje zážitky. Počas workshopov a prednášok získaš nové informácie, skúsenosti či inšpiráciu pre prácu vo svojej družine. Priblíž si atmosféru predchádzajúcich Radcovských fór a prečítaj si o nich viac tu.

Zdroj: Slovenský skauting

Intenzívna príprava zmien v Slovenskom skautingu

Transformácia národnej úrovne

Veľkou témou je pre nás aj transformácia národnej úrovne – Náčelníctva a Ústredia Slovenského skautingu. Na príprave jej konceptu pracujeme už od posledného Skautského snemu v októbri 2020 a práve rok 2022 je tým, kedy sa tento koncept začne realizovať. Tím pre transformáciu tak bude môcť plánovať ďalšie kroky k úspešnosti transformácie, ktorú zavŕši na Skautskom sneme 2023. Na pravidelných stretnutiach v tomto roku budeme pripravovať dokumenty potrebné na zavedenie tejto zmeny a získavať spätnú väzbu od členov, ktorých sa táto zmena dotkne.

Diverzifikácia zdrojov a fundraisingu

Tento rok budeme pracovať na postupnom získavaní zdrojov prostredníctvom individuálneho a firemného darcovstva. To znamená, že od tohto roka môžu podporiť naše skautské poslanie jednotlivci aj firmy. Po rozšírení možností získavania darov plánujeme počas roka spúšťať kampane zamerané na podporu skautingu a povedomia o ňom. Veríme, že aj vďaka novým možnostiam financovania budeme môcť robiť ešte oveľa viac zaujímavých skautských aktivít.

Vynovenie značky Slovenského skautingu vďaka redizajnu vizuálnej identity

Redizajn vizuálnej identity je tiež dôležitou témou, ktorou sa v Slovenskom skautingu v roku 2022 budeme intenzívne venovať – pričom prípravné práce prebiehali už počas minulého roka. Pri návrhu vylepšenej vizuálnej identity, ktorá bude spĺňať požiadavky dnešnej doby, ostanú naše hodnoty a filozofia naďalej platné. To, čo sa zmení, bude vizuálna identita. Súčasťou jej redizajnu bude aj nové logo, ktoré doplní skautský symbol a poskytne nám dostatočnú flexibilitu v používaní. Aj vďaka tomu bude redizajn vizuálnej identity krokom vpred. Modernejšia komunikácia nám otvorí ďalšie dvere na ceste ku všeobecnému zlepšovaniu. Ak ťa zaujíma téma našej vizuálnej identity, prečítaj si náš článok.

Veríme, že sme ťa skautskými výzvami roka 2022 nadchli. Máme pred sebou získavanie cenných znalostí, zbieranie nezabudnuteľných zážitkov na podujatiach a realizovanie potrebných zmien v našej organizácii. Na konci roka budeme, v súlade s naším poslaním, opäť o niečo lepší. A hlavne – vždy pripravení.