Stručne o pandémii s predsedom Duchovnej rady Slovenského skautingu

843

Druhý diel zo série rozhovorov o pandémii vám priblíži pohľad Martina Raškovského, skautským menom Veľký Medveď, ktorý je predsedom Duchovnej rady Slovenského skautingu. Ako predseda sa snaží do problematiky duchovna vniesť viac svetla a v profesijnom živote toto svetlo prináša ako katolícky kňaz.

Aké zmeny zasiahli tvoj profesný život s príchodom pandémie ochorenia COVID-19?

Pandémia ma ako katolíckeho kňaza a farára nútila hľadať nové formy a možnosti pastorácie. Cibriť cit pre aplikáciu jednotlivých aktivít. Učila ma byť obozretným a zároveň iniciatívnym. 

Nakoniec to učila nás všetkých, skautov , no zvlášť skautských vodcov. 

Ťažká doba vytvára hrdinov, malých i veľkých.

Skauti by mali byť zodpovední a viesť príkladom. Čo považuješ za prejav zodpovednosti a príkladného správania počas tejto doby plnej obmedzení?

Za prejav zodpovednosti považujem disciplínu. Najprv disciplínu voči sebe, nakoniec disciplínu v komunite, v spoločnosti. Mrzí ma, keď vidím ako poslušnosť, pre veriaceho človeka vzácna cnosť, ustupuje novodobému individualizmu. Absolvoval som základnú vojenskú službu a tam ma učili poslúchať rozkazy, aj keď sa mi zdali čudné. Veliteľ vedel prečo, on predsa nemohol diskutovať s každým vojakom. Práve preto je podľa mňa poslušnosť a disciplína kľúčom k úspechu v každej krízovej situácii.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je veľmi horúca a kontroverzná téma, ako sa k nej staviaš ty?

Ja som zaočkovaný, lebo nemám rád obmedzenia a očkovanie mi dáva slobodu pohybu. To je môj osobný postoj. Som dieťa socializmu, očkovali ma odmala bez toho, aby sa ma pýtali, či s tým súhlasím. Socialistická spoločnosť si to vyžadovala. Napriek tomu som proti nútenému očkovaniu. Každý človek má mať dosť úsudku na to, aby sa chránil dostupnými prostriedkami. Nikoho by som nenútil. Učili nás, že človek má využiť primerané dostupné prostriedky na ochranu zdravia a života. Ak ich odmietol, má právo žiadať nadštandardné?  Možno to znie z mojich úst kruto, ale taký krutý je život! Trestá každú našu tvrdohlavosť. Celá problematika má aj spoločenský rozmer. Chránim sa aj preto, aby sa lekári mohli odborne venovať tým, ktorí to viac potrebujú a neboli viazaní na covid oddelenie.