Aj tento rok sme strávili aktívne. Pozri sa, čo chystáme v ten nasledujúci

1335

Uplynulý rok nám v Slovenskom skautingu priniesol veľa zážitkov a výziev. Všetko sme hravo zvládli – s novou riaditeľkou Ústredia a Náčelníctvom, ktoré odštartovalo prvý rok svojho mandátu. Pozrime sa na to, čo všetko sme dosiahli v roku 2021 a čo očakávame od nového roka.

Zhodnotenie roka 2021

Ústredie ako ústredný bod zmien

Na Ústredí Slovenského skautingu v roku 2021 nezostal „kameň na kameni“. Novou riaditeľkou Ústredia sa stala Mária Budzáková, v skautskom svete známa ako Retti z 18. zboru Radostného srdca Vrbov. Doplnili sme rady v Rade pre vzdelávanie, Rade pre rozvoj, Rade pre komunikáciu, Duchovnej rade a v Zahraničnej rade. A to nie je všetko. S projektmi a získavaním financií nám pomáha Zuzana Slobodová, naša nová Projektová koordinátorka, fundraiserka. Pridali sa k nám aj noví skauti a skautky, ktorých týmto opäť vítame.

Náčelníctvo nás viedlo k novým výzvam

Tento rok nebol jednoduchý pre nikoho z nás. V Slovenskom skautingu však držíme spolu. Nové Náčelníctvo sa chopilo výzvy využiť svoj mandát naplno, aby aj v tomto období prinieslo pre našich členov a členky nezabudnuteľné zážitky. Na spoločných stretnutiach sme oživili Strategický plán na roky 2021-2023, zaviedli sme nový systém vedenia a kontroly úloh Náčelníctva a Ústredia, venovali sme sa tvorbe Fundraisingovej a Komunikačnej stratégie, formovali plány pre proces transformácie štruktúry Náčelníctva a schvaľovali úpravy v organizačnom poriadku.

Nevyhnutnými bodmi diskusií bolo aj vedenie našej organizácie v pandemickom období. Náčelníctvo sa v tomto roku stretlo spolu 11-krát, z toho 7-krát online. V septembri 2021 sa dokonca podarilo uskutočniť prvé spoločné stretnutie celého Náčelníctva a Ústredia, čo nebolo doteraz bežným javom. Náčelníctvo taktiež podnietilo vznik pravidelných stretnutí oblastí s vedením organizácie. Máme toho veľa za sebou, no ešte viac pred sebou.

Zdroj: archív Slovenského skautingu

Pandémia sa u nás „neutáborila“

Hneď na jar sme sa reštartovali aktívnym programom pre všetky vekové kategórie skautov. Leto nám dodalo energiu na letných táboroch. Užili sme si stretnutia online, ale oveľa cennejšími boli tie „offline“ – v skautských klubovniach či v prírode. Obnovili sme Tour de Tábory, počas ktorej sme navštívili až osem táborov. Oslávili sme 75. výročie návštevy Lady Baden-Powell na Slovensku a zúčastnili sme sa na inšpiratívnom stretnutí mládeže s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. Popri tom všetkom sme sa už tradične podujali na roznášaní Betlehemského svetla, ktoré nám vnieslo pokoj do záveru tohto roka.

Zdroj: Slovenský skauting

Na čo sa tešíme v novom roku 2022?

Veríme, že rok 2022 nám prinesie minimálne 2x viac spoločných momentov ako ten predchádzajúci. Sme odhodlaní uskutočniť všetky plány v rámci stanovených nariadení. Čaká nás veľa zaujímavých akcií, tém a zmien.

Pripravujeme tábory bezpečné pre skautov, udržateľné pre prírodu

Na skautských podujatiach sa určite aj ty cítiš ako doma. Tábory (nielen) preto ostávajú aj naďalej jednou z našich priorít. Aby všetko prebehlo hladko, pripravujeme aktualizované vydanie táborového manuálu a krízových opatrení. Veríme, že naša príručka uľahčí dobrovoľníkom prípravu enviro táborov, ktoré budú zdrojom veľkých dobrodružstiev s čo najmenšou ekostopou.

Lepšie spoznáme sami seba

Záleží nám na tom, ako sa vo svojom tele cítite. Preto naša skautská organizácia združuje dobrovoľníkov telom aj dušou. A aj z tohto dôvodu sa v budúcom roku chceme intenzívnejšie venovať mentoringu dobrovoľníkov. Energiu vložíme aj do práce s dátami, ktoré neustále získavame, napríklad pri hodnotení kvality. Zostavenie analytického tímu nám pomôže lepšie spoznať našu organizáciu a analyzované dáta budú výborným „kompasom“ na ceste napredovania. Každodenné zlepšovanie je predsa vlastnosťou každého skauta.

Skautský symbol doplníme o nové logo

Prišiel čas na zjednotenie našej vizuálnej identity. Rok 2022 preto bude patriť aj jej aktualizácii. Tým zabezpečíme jednotnú a konzistentnú komunikáciu Slovenského skautingu naprieč celou krajinou. Vizuálne aj obsahovo. Opierať sa pritom budeme o dáta z realizovaného prieskumu verejnej mienky (február 2021).

Našou inšpiráciou budú tradície – preto, okrem iného, skautský symbol doplníme o logo. Novou stratégiou značky a vizuálnou identitou chceme dať našim organizačným jednotkám pomôcku pre plánovanie komunikácie, v ktorej budeme všetci ťahať za jeden povraz. Čím viac ľudí bude o skautingu na Slovensku vedieť, tým viac detí a dobrovoľníkov by mohlo zažiť čaro skautingu a blahodárny vplyv na rozvoj ich osobnosti. Naše kamarátstva sa príchodom nových skautov neprestanú rozrastať.

Veríme, že sme ťa inšpirovali a zároveň potešili. Nezabudni nás sledovať na Instagrame a Facebooku, nech ti neunikne žiadne nové dobrodružstvo. Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť nájdeš na tomto odkaze. Prečítaj si aj o tom, ako sme rozšírili Betlehemské svetlo do domovov po celej krajine, čím sme zavŕšili našu činnosť v roku 2021.