Domov Skauti Zahraničie Svetové skautské organizácie WOSM (World Organization of the Scout Movement)

WOSM (World Organization of the Scout Movement)

WOSM – po slovensky aj Svetová organizácia skautského hnutia – združuje 170 národných skautských organizácií, ktoré majú po svete vyše 50 mil. členov.

Aktuálna vízia WOSM: Do roku 2023 bude skauting celosvetovo popredné vzdelávacie mládežnícke hnutie, umožňujúce 100 mil. mladým ľuďom byť aktívnymi občanmi, vytvárajúcimi pozitívne zmeny v ich komunitách a vo svete založenými na spoločných hodnotách.

Aktuálna misia WOSM: Misiou skautingu je prispieť k vzdelávaniu mladých ľudí cez systém hodnôt, založených na skautskom sľube a zákone, pomôcť vybudovať lepší svet, kde budú ľudia spokojní ako jednotlivci a budú hrať konštruktívnu úlohu v spoločnosti.

Hlavným orgánom WOSM je Svetová skautská konferencia, ktorá sa koná každé 3 roky a určuje stratégiu celého hnutia. Zúčastňujú sa jej všetky členské štáty WOSM. Na konferencii si členské krajiny volia svojich zástupcov (12 ľudí), ktorí organizáciu riadia počas nasledujúcich 3 rokov a dohliadajú, aby rozhodnutia, ktoré boli prijaté na konferencii boli uskutočňované a to až do príchodu ďalšej konferencie – je to niečo ako svetové skautské náčelníctvo WOSM. Okrem toho samostatne funguje Svetová skautská kancelária – niečo ako svetové ústredie WOSM, ktorá má sídlo v Kuala Lumpur.

V nižšej zložke organizačnej štruktúry, pod WOSM, sú skautské regióny, ktoré boli vytvorené pre intenzívnejšiu spoluprácu medzi národnými skautskými organizáciami. Je ich šesť a približne zodpovedajú kontinentom: Európsky, Euroázijský, Ázijsko-pacifický, Africký, Interamerický a Arabský región. Slovensko patrí pod Európsky región. Náš región združuje hlavne štáty z EÚ; Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, …; Balkán, Turecko, ale dokonca aj štáty blízkeho východu. Z bezpečnostno-politických dôvodov je napr. Izrael v Európskom regióne. Najvyšším orgánom Európskeho regiónu je Európska skautská konferencia, ktorá sa uskutočňuje každé 3 roky. Taktiež si na nej krajiny volia svojich zástupcov na dobu 3 rokov  – niečo ako európske skautské náčelníctvo WOSM, a určujú európsku stratégiu.

Pod európskym regiónom fungujú tzv. WOSM working groups – pracovné skupiny – niečo ako u nás jednotlivé rady SLSK. Členovia týchto pracovných skupín sa po každej konferencii obmieňajú, prihlásiť sa do nich môže každý. Medzi najväčšie WOSM pracovné skupiny patria: Vzdelanie pre všetkých, Posilnenie našej organizácie, Šírenie nášho poslania, Dlhodobé zlepšovanie sa a Finančná podpora. Európsky región má svoju vlastnú Európsku skautskú kanceláriu – niečo ako európske ústredie WOSM, ktoré má sídlo v Ženeve.

Úplne na spodku pyramídy sú NSOs (national scout organization) po slovensky aj národné skautské organizácie, ktoré sú členmi WOSM a zároveň aj jedného z WOSMáckych regiónov. V našom prípade je to Slovenský skauting.

Z aktualít o Zahraničí

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...