Domov Skauti Zahraničie Svetové skautské organizácie WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

WAGGGS – po slovensky aj Svetové združenie skautiek – je najväčšou svetovou organizáciou zameranou predovšetkým na potreby dievčat a mladých žien. WAGGGS zahŕňa 150 krajín sveta a má viac ako 10 mil. členov.

Aktuálna vízia WAGGGS: Všetky dievčatá a mladé ženy sú oceňované a podnikajú kroky k tomu, aby menili svet.

Aktuálna misia WAGGGS: Umožniť dievčatám a mladým ženám rozvinúť svoj plný potenciál ako zodpovedným občanom sveta.

Hierarchia je trošku odlišná ako pri WOSM. Na samom vrchole pyramídy je WAGGGS ako Svetové združenie skautiek. Jeho najvyšším orgánom je Svetová skautská konferencia, ktorá sa koná každé 3 roky a zúčastňujú sa jej všetky členské štáty. Na konferencii si členské krajiny volia svojich zástupcov (17 ľudí), ktorí organizáciu riadia počas nasledujúcich 3 rokov, až do príchodu ďalšej konferencie – je to niečo ako svetové skautské náčelníctvo WAGGGS. Taktiež sa na konferencii určuje svetová stratégia WAGGGS na najbližšie 3 roky. Okrem toho samostatne funguje Svetová skautská kancelária – niečo ako svetové ústredie WAGGGS, ktorá má sídlo v Londýne.

O niečo nižšie v tejto štruktúre sú WAGGGSácke skautské regióny. Je ich päť: Western Hemisphere Region (Severná a Južná Amerika), Asia Pacific Region, Europe Region, Africa Region a Arab Region. Slovensko patrí samozrejme pod Európsky región, ktorý zahŕňa 38 krajín. Najvyšším orgánom Európskeho regiónu je Európska skautská konferencia, ktorá sa koná každé 3 roky. Taktiež si na nej krajiny volia svojich zástupcov na dobu 3 rokov (6 ľudí) a určujú regionálnu stratégiu.

WAGGGS working groups (pracovné skupiny) sa snažia pretaviť stratégiu dohodnutú na konferenciách do reality.. Členovia WAGGGS pracovných skupín sa po každej konferencii obmieňajú, prihlásiť sa do nich môže každý. Medzi najväčšie WAGGGS pracovné skupiny patria: Podpora na mieru (mentori, resp. školitelia WAGGGS),  Gender a Diversity, Vonkajšie vzťahy (propagovanie WAGGGS na zahraničných mládežníckych akciách), Komunikácia (komunikácia s verejnosťou, sociálne siete a web), RoverWay. Európsky región má svoju vlastnú Európsku skautskú kanceláriu, ktorá má sídlo v Bruseli.

MOs (member organization) sú národné skautské organizácie, ktoré sú členmi WAGGGS a zároveň aj jedného z WAGGGSáckych regiónov. V našom prípade je to Slovenský skauting.

Z aktualít o Zahraničí

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...