Úvod Skauti Zahraničie Svetové skautské organizácie WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

WAGGGS – po slovensky aj Svetové združenie skautiek – je najväčšou svetovou organizáciou zameranou predovšetkým na potreby dievčat a mladých žien. WAGGGS zahŕňa 150 krajín sveta a má viac ako 10 mil. členov.

Aktuálna vízia WAGGGS: Všetky dievčatá a mladé ženy sú oceňované a podnikajú kroky k tomu, aby menili svet.

Aktuálna misia WAGGGS: Umožniť dievčatám a mladým ženám rozvinúť svoj plný potenciál ako zodpovedným občanom sveta.

Hierarchia je trošku odlišná ako pri WOSM. Na samom vrchole pyramídy je WAGGGS ako Svetové združenie skautiek. Jeho najvyšším orgánom je Svetová skautská konferencia, ktorá sa koná každé 3 roky a zúčastňujú sa jej všetky členské štáty. Na konferencii si členské krajiny volia svojich zástupcov (17 ľudí), ktorí organizáciu riadia počas nasledujúcich 3 rokov, až do príchodu ďalšej konferencie – je to niečo ako svetové skautské náčelníctvo WAGGGS. Taktiež sa na konferencii určuje svetová stratégia WAGGGS na najbližšie 3 roky. Okrem toho samostatne funguje Svetová skautská kancelária – niečo ako svetové ústredie WAGGGS, ktorá má sídlo v Londýne.

O niečo nižšie v tejto štruktúre sú WAGGGSácke skautské regióny. Je ich päť: Western Hemisphere Region (Severná a Južná Amerika), Asia Pacific Region, Europe Region, Africa Region a Arab Region. Slovensko patrí samozrejme pod Európsky región, ktorý zahŕňa 38 krajín. Najvyšším orgánom Európskeho regiónu je Európska skautská konferencia, ktorá sa koná každé 3 roky. Taktiež si na nej krajiny volia svojich zástupcov na dobu 3 rokov (6 ľudí) a určujú regionálnu stratégiu.

WAGGGS working groups (pracovné skupiny) sa snažia pretaviť stratégiu dohodnutú na konferenciách do reality.. Členovia WAGGGS pracovných skupín sa po každej konferencii obmieňajú, prihlásiť sa do nich môže každý. Medzi najväčšie WAGGGS pracovné skupiny patria: Podpora na mieru (mentori, resp. školitelia WAGGGS),  Gender a Diversity, Vonkajšie vzťahy (propagovanie WAGGGS na zahraničných mládežníckych akciách), Komunikácia (komunikácia s verejnosťou, sociálne siete a web), RoverWay. Európsky región má svoju vlastnú Európsku skautskú kanceláriu, ktorá má sídlo v Bruseli.

MOs (member organization) sú národné skautské organizácie, ktoré sú členmi WAGGGS a zároveň aj jedného z WAGGGSáckych regiónov. V našom prípade je to Slovenský skauting.

Z aktualít o Zahraničí

Zahraničné novinky

Máme tu Deň zamyslenia 2021. Stiahnite si balíček aktivít a zapojte sa do svetových...

Už nám ostáva len niekoľko dní do jednej z najväčších svetových skautských aktivít – do Dňa zamyslenia a práve teraz prinášame dlho očakávaný balíček...

Skautujem doma: JOTI Special Edition už tento víkend!

Činnosť Slovenského skautingu je pozastavená. Chýbajú nám kamaráti. Chýba nám škola. Naša rodina a spoločnosť potrebuje našu pomoc... Skauti môžu spojiť sily a JOTI...

List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...