Domov Skauti Zahraničie Medzinárodný skauting doma Veľké medzinárodné eventy na Slovensku

Veľké medzinárodné eventy na Slovensku

Deň zamyslenia

World Thinking Day (Deň zamyslenia) sa každý rok sa usporadúva presne 22. februára (deň narodenín Olave a BíPího) a oslavujú ho skauti po celom svete. Tento sviatok sa stal tým dňom, kedy má každá skautka myslieť na ostatné členky skautského hnutia po celom svete. Myšlienky sa premieňajú na činnosť – účasť na aktivitách, ktoré sa snažia aspoň malým dielom zlepšiť niektorý zo závažných celosvetových problémov a prostredníctvom darovania finančných prostriedkov na Fond Dňa zamyslenia, ktorý podporuje rozvoj dievčenského skautingu vo svete. Téma tohto špeciálneho dňa je zakaždým iná a k dispozícii býva Activity pack, kde nájdete rôzne podnety na zamyslenie, ako aj mnoho hier ku aktuálnej téme. Aktivity sa dajú plniť celoročne a nie je potrebné stihnúť to všetko do 22. februára.

JOTA-JOTI

Za týmito slovami sa skrývajú Jamboree on the Air (JOTA) a Jamboree on the internet (JOTI), dva projekty, ktoré ponúkajú všetkým skautom, aby každoročne počas troch dní, tretieho októbrového víkendu, zažili aspoň sčasti atmosféru Jamboree pomocou rádia alebo internetu.  JOTA sa uskutočnilo po prvý krát v roku 1958. Pomocou rádioamatérskych staníc sa môžu skauti z rôznych krajín rozprávať o svojich skautských zážitkoch, vymieňať si pozdravy a adresy. Rovnakú myšlienku má aj JOTI, ktoré na jej uskutočnenie využíva modernejšiu techniku – internet. Viac informácii nájdeš na jotajoti.info.

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...