Úvod Skauti Vzdelávanie Vzdelávacie tímy Námorná akadémia vodných skautov – NAVS

Námorná akadémia vodných skautov – NAVS

Vodca tímu: Marek Pleško – Marcus
Web: www.navs.aqua.sk | facebook
Predstavenie tímu: www.navs.aqua.sk/tim-navs
Kontakt: marekplesko@gmail.com

Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) je tvorená špecializovaným skautským vzdelávacím tímom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a tréning všetkých skautských vekových kategórií so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu (alebo jeho prvkov) v domácom oddiele/zbore. Dôraz pri tom kladie na bezpečnosť práce s deťmi a mládežou pri realizácii vodného programu. Vzdelávanie je v rovnakej miere prístupné všetkým skautom – z vodno-skautských aj univerzálnych („suchozemských“) oddielov. NAVS vznikla v roku 2011. Bola zriadená Hlavným kapitanátom vodných skautov (HKVS) prostredníctvom kapitána HKVS pre vzdelávanie, ktorý je zároveň koordinátorom NAVS.

skauting-vzdelavanie-tim-navs-logo

NAVS ponúka kvalitné rozšírené skautské vzdelávanie v troch stupňoch hodnostného vzdelávania:

  • Kormidelnícky kurz (14 +) – je variantom radcovského kurzu so zameraním na motiváciu a tréning radcov družín u vodných skautov, absolvent získa základne informácie o realizácii vodného programu.
  • Dôstojnícky kurz (15 +) – je variantom líderskej rangerskej školy so zameraním na tréning zástupcov vodcov u vodných skautov, absolvent má oprávnenie pomáhať pri realizácii vodného programu v oddiely.
  • Kapitánska lesná škola (19 +) – je špecializovanou lesnou školou pre držiteľov vodcovského dekrétu, absolvent je oprávnený samostatne realizovať vodný program v oddiely do náročnosti vodného terénu WWII.

Okrem ustálených vzdelávacích kurzov NAVS organizuje aj samostatné výcviky – modulové kurzy (Kurz vodnej záchrany, Kurz Kanoe, Kurz jachtingu, Kurz lodiar a ďalšie).

Činnosť NAVS nespočíva iba v organizácii vyššie popísaných kurzov, ale aj v agendách zahrňujúcich celkové formálne zastrešenie vzdelávania vodných skautov a ostatných skautov so záujmom o implmentáciu vodného programu.

Novinky vo vzdelávaní

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...

Rada pre vzdelávanie organizuje v marci 2019 vodcovské skúšky

Pre tých, ktorí majú záujem získať vodcovský dekrét, je tu ďalšia šanca! Rada pre vzdelávanie určila termín vodcovských skúšok na 2. marca 2019 (v...

Skautské kurzy môžu priniesť okrem dekrétu i akreditované osvedčenie

Slovenský skauting získal takmer pred dvoma rokmi akreditáciu podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z. z. V rámci neho máme akreditovaný vzdelávací program Rozvoj lídrov,...

Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám. Prvou novinkou je publikácia Radcovský kurz – manuál...