Základný kurz

Základný kurz je jedným z voľných vzdelávacích modulov pre dospelých dobrovoľníkov (17+), ktorí sa chcú aktívne zapájať do fungovania skautskej organizácie. Absolventi získajú informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti vodcu. So základným kurzom sa možno stať zástupcom oddielového či zborového vodcu, pomáhať pri práci oddielu či zboru alebo sa pre vás môže stať štartovacou čiarou pre ďalšie vzdelávanie.

Základný kurz môže byť organizovaný zo zborovej, oblastnej alebo národnej úrovne a tiež môže prebiehať formou osobnej inštruktáže s inštruktorom.

Novinky vo vzdelávaní

Prihlasovanie na Gilwellskú inštruktorskú školu 2021 spustené

Rok 2021 bude opäť aj rokom Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ), ktorá je určená pre všetkých, ktorí sa rozhodnú popracovať na svojich víziách, zručnostiach...
Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v čase pandémie.

Vzdelávanie v čase pandémie

V nasledujúcom texte sa Vám budeme snažiť priniesť odpovede na otázky, ktoré si možno v poslednej dobe kladiete v súvislosti so vzdelávaním v Slovenskom...

Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v časoch COVID-19

V aktuálnej situácii okrem mnohých ďalších riešime aj otázku vzdelávacích kurzov. Pozastavenie činnosti Slovenského skautingu viedlo aj k zrušeniu či presunutiu vzdelávacích kurzov naplánovaných...

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...