Základný kurz

Základný kurz je jedným z voľných vzdelávacích modulov pre dospelých dobrovoľníkov (17+), ktorí sa chcú aktívne zapájať do fungovania skautskej organizácie. Absolventi získajú informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti vodcu. So základným kurzom sa možno stať zástupcom oddielového či zborového vodcu, pomáhať pri práci oddielu či zboru alebo sa pre vás môže stať štartovacou čiarou pre ďalšie vzdelávanie.

Základný kurz môže byť organizovaný zo zborovej, oblastnej alebo národnej úrovne a tiež môže prebiehať formou osobnej inštruktáže s inštruktorom.

Novinky vo vzdelávaní

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...

Rada pre vzdelávanie organizuje v marci 2019 vodcovské skúšky

Pre tých, ktorí majú záujem získať vodcovský dekrét, je tu ďalšia šanca! Rada pre vzdelávanie určila termín vodcovských skúšok na 2. marca 2019 (v...

Skautské kurzy môžu priniesť okrem dekrétu i akreditované osvedčenie

Slovenský skauting získal takmer pred dvoma rokmi akreditáciu podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z. z. V rámci neho máme akreditovaný vzdelávací program Rozvoj lídrov,...

Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám. Prvou novinkou je publikácia Radcovský kurz – manuál...