Vodcovská lesná škola

Na vedenie skautského oddielu a aplikovanie výchovného programu pripravuje dospelého tretí stupeň vzdelávania v Slovenskom skautingu – vodcovská lesná škola (VLŠ). Vodcovská lesná škola môže mať pobytovú časť formou letného tábora, ale existuje i jej víkendová alternatíva. Môže sa to zdať časovo náročné, no lesná škola poskytuje najlepšiu prípravu na dobré zvládnutie vodcovskej funkcie a skutočný záujemca si na ňu čas nájde. Vodcovský dekrét dospelého oprávňuje nielen viesť oddiel, ale je aj dokladom o jeho kvalifikácií, odbornosti a zodpovednosti za výchovu detí. VLŠ je ukončená vodcovskými skúškami.

Podmienky účasti na VLŠ

  • vek 18+ v čase vodcovskej skúšky
  • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
  • zložený skautský sľub
  • udelená hodnosť radca alebo líder
  • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
  • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu

V rámci VLŠ účastník splní vodcovskú činnosť, ktorá pozostáva z oddielového plánu na pol roka a realizácie niekoľkých podujatí.

Záujemca o vodcovské skúšky musí tiež absolvovať 8 hodinový kurz prvej pomoci s oficiálnym certifikátom.

Novinky vo vzdelávaní

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...

Rada pre vzdelávanie organizuje v marci 2019 vodcovské skúšky

Pre tých, ktorí majú záujem získať vodcovský dekrét, je tu ďalšia šanca! Rada pre vzdelávanie určila termín vodcovských skúšok na 2. marca 2019 (v...

Skautské kurzy môžu priniesť okrem dekrétu i akreditované osvedčenie

Slovenský skauting získal takmer pred dvoma rokmi akreditáciu podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z. z. V rámci neho máme akreditovaný vzdelávací program Rozvoj lídrov,...

Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám. Prvou novinkou je publikácia Radcovský kurz – manuál...