Radcovský kurz

Radcovský kurz je prvou úrovňou vzdelávania pre členov, primárne je určená pre skautov a skautky, ktorí majú potenciál stať sa radcami alebo ich zástupcami. Kurz účastníkov pripraví na funkciu mladého lídra, ktorý bude viesť skautskú družinu. Cieľom radcovského kurzu je poskytnúť radcom potrebné informácie a inšpiráciu pre ich činnosť s družinou. Radcovské kurzy môžu byť zorganizované z oblastnej alebo národnej úrovne a sú ukončené radcovskými skúškami.

Podmienky účasti na radcovskom kurze

  • vek 14+
  • splnený Nováčik
  • zložený skautský sľub
  • odporúčanie oddielového vodcu

V rámci radcovského kurzu účastník splní radcovskú činnosť, ktorá pozostáva z prípravy, realizácie a zhodnotenia 3 družinoviek. Záujemca o radcovské skúšky musí tiež splniť odborku prvá pomoc zeleného stupňa alebo absolvovať 8 hodinový kurz prvej pomoci.

Novinky vo vzdelávaní

Prihlasovanie na Gilwellskú inštruktorskú školu 2021 spustené

Rok 2021 bude opäť aj rokom Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ), ktorá je určená pre všetkých, ktorí sa rozhodnú popracovať na svojich víziách, zručnostiach...
Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v čase pandémie.

Vzdelávanie v čase pandémie

V nasledujúcom texte sa Vám budeme snažiť priniesť odpovede na otázky, ktoré si možno v poslednej dobe kladiete v súvislosti so vzdelávaním v Slovenskom...

Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v časoch COVID-19

V aktuálnej situácii okrem mnohých ďalších riešime aj otázku vzdelávacích kurzov. Pozastavenie činnosti Slovenského skautingu viedlo aj k zrušeniu či presunutiu vzdelávacích kurzov naplánovaných...

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...