Úvod Skauti Vzdelávanie Systém vzdelávania Priamo na vodcovské skúšky

Priamo na vodcovské skúšky

Pre niektoré prípady, najmä pre starších skautov a skautky, existuje možnosť zúčastniť sa priamo vodcovských skúšok bez absolvovania vodcovskej lesnej školy. V tom prípade je potrebné splniť tieto podmienky:

  • vek 25+
  • 2 roky aktívne fungovanie ako vedúci oddielu alebo zboru
  • splnený  Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
  • zložený skautský sľub
  • udelená hodnosť radca alebo líder
  • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
  • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu
  • ukončená vodcovská činnosť podľa IS: Vodcovská činnosť, ktorú schvaľuje tím VLŠ
  • absolvovaný minimálne 8 hodinový kurz 1. pomoci s oficiálnym certifikátom
  • mať potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od inštruktora SLSK

Ak máš záujem zúčastniť sa priamo vodcovských skúšok, kontaktuj Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).

Novinky vo vzdelávaní

Prihlasovanie na Gilwellskú inštruktorskú školu 2021 spustené

Rok 2021 bude opäť aj rokom Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ), ktorá je určená pre všetkých, ktorí sa rozhodnú popracovať na svojich víziách, zručnostiach...
Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v čase pandémie.

Vzdelávanie v čase pandémie

V nasledujúcom texte sa Vám budeme snažiť priniesť odpovede na otázky, ktoré si možno v poslednej dobe kladiete v súvislosti so vzdelávaním v Slovenskom...

Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v časoch COVID-19

V aktuálnej situácii okrem mnohých ďalších riešime aj otázku vzdelávacích kurzov. Pozastavenie činnosti Slovenského skautingu viedlo aj k zrušeniu či presunutiu vzdelávacích kurzov naplánovaných...

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...