Úvod Skauti Vzdelávanie Systém vzdelávania Gilwellská inštruktorská lesná škola

Gilwellská inštruktorská lesná škola

Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ) je takzvanou skautskou univerzitou, ktorá pripravuje členov na vykonávanie najvyšších funkcií v Slovenskom skautingu, vedenie vzdelávacích tímov a organizovanie kurzov. Jej účastníci prenikajú hlbšie do celej filozofie skautského hnutia u nás i vo svete. GILŠ vyhlasuje predseda Rady pre vzdelávanie raz za dva až tri roky. Vodcu GILŠ vymenúva Náčelníctvo Slovenského skautingu vždy na konkrétny ročník GILŠ.

Podmienky účasti na GILŠ

  • vek 20+
  • udelená hodnosť vodca
  • skúsenosť s prednášaním na vzdelávacích stupňoch alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie alebo činovníckej pozície na oblastnej, národnej či medzinárodnej úrovni
  • odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov Slovenského skautingu, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných funkcií: člen Náčelníctva Slovenského skautingu, člen oblastnej rady (vodca, oblastný inštruktor, zahraničná spojka…), vodca vzdelávacieho tímu, člen vzdelávacieho tímu, koordinátor kruhu na národnej úrovni, zahraniční komisári, vodca zboru; (Odporúčanie obsahuje informáciu, prečo by absolvovanie GILŠ bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oblasti/na národnej úrovni.)

V rámci GILŠ účastník splní inštruktorskú činnosť na národnej alebo oblastnej úrovni.

Aktuálne otvorený ročník GILŠ 2021

  • Prihlasovanie: do 21. februára 2021
  • Účastnícky poplatok: 139€

Termíny

  • Jarná časť: 21. – 23.5. 2021
  • Letná časť: 27. 8. – 5.9. 2021
  • Skúšky: 3. – 5.12. 2021

Prihlášku je možné vyplniť prostredníctvom tohto formulára.

Novinky vo vzdelávaní

Prihlasovanie na Gilwellskú inštruktorskú školu 2021 spustené

Rok 2021 bude opäť aj rokom Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ), ktorá je určená pre všetkých, ktorí sa rozhodnú popracovať na svojich víziách, zručnostiach...
Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v čase pandémie.

Vzdelávanie v čase pandémie

V nasledujúcom texte sa Vám budeme snažiť priniesť odpovede na otázky, ktoré si možno v poslednej dobe kladiete v súvislosti so vzdelávaním v Slovenskom...

Vzdelávanie v Slovenskom skautingu v časoch COVID-19

V aktuálnej situácii okrem mnohých ďalších riešime aj otázku vzdelávacích kurzov. Pozastavenie činnosti Slovenského skautingu viedlo aj k zrušeniu či presunutiu vzdelávacích kurzov naplánovaných...

Rada pre vzdelávanie vyhlasuje termín líderských skúšok

Je to tu! Záujemcovia o líderský dekrét majú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na líderské skúšky Rady pre vzdelávanie. Termín skúšky je 25. máj 2019. Predpokladaným...