Domov Skauti Vzdelávanie Systém vzdelávania Gilwellská inštruktorská lesná škola

Gilwellská inštruktorská lesná škola

Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ) je takzvanou skautskou univerzitou, ktorá pripravuje členov na vykonávanie najvyšších funkcií v Slovenskom skautingu, vedenie vzdelávacích tímov a organizovanie kurzov. Jej účastníci prenikajú hlbšie do celej filozofie skautského hnutia u nás i vo svete.

Podmienky účasti na GILŠ

 • vek 20+
 • udelená hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na vzdelávacích stupňoch alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie alebo činovníckej pozície na oblastnej, národnej či medzinárodnej úrovni
 • odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov Slovenského skautingu, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných funkcií: člen Náčelníctva Slovenského skautingu, člen oblastnej rady (vodca, oblastný inštruktor, zahraničná spojka…), vodca vzdelávacieho tímu, člen vzdelávacieho tímu, koordinátor kruhu na národnej úrovni, zahraniční komisári, vodca zboru; (Odporúčanie obsahuje informáciu, prečo by absolvovanie GILŠ bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oblasti/na národnej úrovni.) Pomôcka pre písanie odporúčania TU.

V rámci GILŠ účastník splní inštruktorskú činnosť na národnej alebo oblastnej úrovni.

Aktuálne otvorený ročník GILŠ 2023

 • Prihlasovanie: od 15 decembra 2022 do 20. januára 2023
 • Účastnícky poplatok: 150€

Termíny

 • Online úvod: 2.3. 2023
 • Jarná časť: 18. – 21.5. 2023
 • Letná časť: 24. 8. – 2.9. 2023
 • Skúšky: 10. – 12.11. 2023

Prihlášku je možné vyplniť prostredníctvom tohto formulára.

Prečo GILŠ?

GILŠ je stabilný a podnetný priestor pre stretnutie a rast budúcich inštruktorov a inštruktoriek, prepájanie ich pohľadov a vzájomné inšpirácie aj medzi rôznymi generáciami inštruktorov a inštruktoriek.

Hľadáme osobnosti, ktorým poskytneme priestor pre rast, rozvoj talentov a zručností:

 • rozvoj osobnosti: GILŠ pripravuje vyzreté, silné a angažované osobnosti, ktoré dokážu smerovať skauting a svoj osobný a profesionálny život v zhode s poslaním a princípmi skautského hnutia;
 • rozvoj líderských zručností: na GILŠ budeš mať príležitosť naučiť sa správne viesť vzdelávacie tímy, oblastné rady, rôzne kruhy a iné projekty so zapojením tímu;
 • rozvoj strategických zručností: inštruktori a inštruktorky SLSK sú stratégovia, ktorí budú rozvíjať skautské hnutie a strategicky smerovať SLSK vždy o krok vpred;
 • rozvoj lektorských zručností: GILŠ pripravuje skúsených lektorov a lektorky pre vzdelávacie tímy a vzdelávacie podujatia (v tejto oblasti poskytujeme najmä tréning prípravy a realizácie podujatia, tvorby prezentácie a prednesu);
 • rozvoj správcnych zručností: zámerom GILŠ je pripraviť správcov a správkyne, ktorí zodpovedne nazerajú na skautské hnutie ako celok, spolupodieľajú sa na jeho spravovaní a vnímajú svoju rolu a úlohu v hnutí.

Novinky vo vzdelávaní

GILŠ 2023: 10 dní skautského vzdelávania a formácie

“Môže byť? Môže byť! 1,2,3… GILŠ´23!” Tento pokrik rezonoval v posledných augustových dňoch na 10-dňovej letnej časti Gillwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ). Bola plná...

Rada pre vzdelávanie organizuje líderske i vodcovské skúšky!

Pre všetkých, ktorí majú záujem získať líderský alebo vodcovský dekrét, je tu nová príležitosť! Prihlásiť sa môžeš od 1. 4. 2023 do 30. 4....

Sama sebe svetom na Moruši 2022

Namiesto májovej Moruše budeme mať jesennú farebnú. Dopraj si inšpiratívny čas v ženskej spoločnosti a venuj si predĺžený víkend. So sebou. S nami. S Morušami. Tohoročná Moruša rozkvitne...

Tí, ktorí ešte nemajú vodcovský dekrét, ho majú teraz šancu získať. Rada pre vzdelávanie...

Rada pre vzdelávanie Slovenského skautingu pripravuje vodcovské skúšky, pre tých z vás, ktorí nemajú vodcovskú školu alebo nesplnili vodcovskú skúšku. Skúšky budú v sobotu,...