Úvod Skauti Rady Programová rada Ostatní členovia

Ostatní členovia

Ostatní členovia Programovej rady tvoria podporu pre tímy alebo kruhy a podieľajú sa na niektorých procesoch týkajúcich sa tvorby alebo implementácie programu. Patria sem aj zástupcovia vodného skautingu.

zamestnanec02

Laura Nagyová

skauting-program-kruh-skautsky-08

Katarína Plevová

zamestnanec01

Michal Kostroš

zamestnanec02

Mária Mitríková

skauting-nacelnictvo-2020-2023-3

Ján Mitrík – Gekon

zamestnanec02

Mária Šumichrastová

zamestnanec01

Štefan Dudák – Kosťo
spojka akcie FONS

zamestnanec01

Marek Pleško – Marcus
zástupca pre vodný skauting

zamestnanec01

Miroslav Hrivňák – Green
zástupca pre vodný skauting

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...